La Brokantejo – J, Ĵ, K, L, M

Jacob, Heinz - Internacia lernolibro [de Ido] por Esperantistoj €0,75 £0.65
Jähger, Frans; Charters, Duncan; Balbin, Julius – Ni kantu en Esperanto [gramofondisko] €2,85 £2.00
Jakob, Hans – Universala Esperanto-Asocio; historia skizo 1908-1933 €1,60 £1.30
Japana Esperanto-Instituto
– Katalogo 2001 de la libroservo de JEI €0,40 £0.25
Jaumotte, Maurice
– Belga antologio, franca parto €3,40 £2.25
Jelušić, Mirko
– Cezaro [trad. Rotkvić] €7,60 £6.35
Jiroušková, Ludmila
– Poŝatlaso de la mondo (1971) €0,55 £0.35
Jones, Margaret L
– The Esperanto manual, 2a eld (1911) €3,80 £3.30
– The Esperanto manual, rev. eld (1921) €3,75 £3.10
de Jong, Rejna
– Divershumore £0.25
Jost, Karl
– Modesta bukedo €1,00 £0.80
Jovkov, Jordan
– Patro kaj filo £0.45
József, Attila
– Urboranda nokto €1,00 £0.85
Jui Ĉunosin
– Viktimoj de la atombombo €1,40 £1.20
Jugov, Anton
– Por senarmiĝo, por paco kaj amikeco inter la popoloj £0.25
Jullien, Jean
– La Instituto Milner £0.45

Jung, Teo – Ĉiu ĉiun €3,00 £2.10
– La kunmetitaj verboformoj (dua volumeto) €0,60 £0.50
– Landoj de l’fantazio £2.55

Ĵivkov, Todor
– Paco kaj sekureco por la popoloj €0,20 £0.15
– Triumfu la politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo £0.85

Kajto
– Kajto [kasedo] €0,25 £0.25
– Tohuvabohuo [kasedo] €0,25 £0.20

Kalocsay, Kálmán –
La kremo de Kalocsay €0,75 £0.60
– Lingvo stilo formo (2a eld.) €2,10 £1.75

Streĉita kordo €2,55 £2.15
– Vojaĝo inter la tempoj €2.05 £1.50

Kalocsay, Kálmán
kaj Waringhien, Gaston – Plena gramatiko de Esperanto, 3a eld (2 vol., 1958, 1964) €4,05 £3.35
Kamarýt, Stanislav
– Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio €1,55 £1.10
Kan, Vu
kaj Nguyen, Hoang – Kampuĉio; la nigraj jaroj €0,80 £0.55
Karaslavov, Georgi
– Bofilino £1.65
Kardec, Allan
– Preĝlisto por spiritistoj £0.45
Karinthy, Frigyes
– Norda vento €1,15 £0.80
Kavka, Josef
– La fonemo Ĥ kaj ties transformoj en la internacia scienca leksikologio £0.15
– Onomastiko en fakterminoj koNsidere ilian esperantigon £0.15

Keith, Arthur
– Pri la origino de l’ homo €1,00 £0.85
Hemerken à Kempis, Thomas
– La imitado de Kristo €3,0 £3.00
Kidosaki, M
– Zamenhofa legolibro €2,10 £1.75
Kipling, Rudyard
– La Zodiakidoj, kaj aliaj rakontoj [trad. Hall] €0,65 £0.55
Kirchhoff,
Alfred – Volapük, or Universal language (3a eld., 1888) €4,95 £4.10
Kiŝon, Efraim
– Elektitaj satiroj €0,90 £0.75
Kivi, Aleksis
– La botistoj €1,95 £1.25
Klein, Helmut
kaj Reischock, Wolfgang – Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ €0,60 £0.40
Komunista Partio de Sovetunio
– Centa datreveno de la naskiĝo de Vladimir Iljiĉ’ Lenin €0,50 £0.35
Konversacia Literaturo
[8 libretoj] £0.80
Kornfeld, Salomon Grenkamp
– Oficiala vortaro de Esperanto (1937) €2,00 £1.80
– Pola folkloro kaj popolkanto €0,90 £0.60

Korolenko, Vladimir
– La sonĝo de Makaro €0,85 £0.55
Korte, P
– Sub la verda standardo; gvidilo €0.85 £0.60
Krestanov, Ivan H
– El la proksima oriento (de Ukrajnio ĝis Georgio) €1,30 £1.10
Kreuz, Robert
kaj Mazzolini, Alessandro – Komerca vortaro en Esperanto (1927) €0,95 £0.85
Kristana Esperantista Jarlibro
– 1978 €0,85 £0.60
Krishnamurti, J
– Ĉe la piedoj de la Majstro £0.75
Kultura Centro Esperantista
– Ĝenerala programo 1993 €0,30 £0.20
de La Fontaine, J.
- Elektitaj fabloj [trad. Vaillant] (2a eld., 1906) €1,60 £1.30
Lagerlöf, Selma –
Gösta Berling €6,70 £4.20
Landmark, Margrete
– Infanpsikologio €1,75 £1.45
Language Services
– Praktika bildvortaro de Esperanto €0,45 £0.30
Lapenna, Ivo
– Basic facts about the International Language Esperanto (1965) €0,30 £0.25
Basic facts about the International Language Esperanto (1967) €0,25 £0.20
Bazaj faktoj pri la Internacia Lingvo Esperanto (1965) €0,35 £0.30
– Elektitaj paroladoj kaj prelegoj €1,25 £1.05
– Hamburgo en retrospektivo (1a eld. 1975) €0,80 £0.60
– Hamburgo en retrospektivo (2a eld. 1977) €1,00 £0.80
– The language problem in international relations
kaj Some aspects of the language problem in public international law and comparative law (1963) €0,35 £0.25
– The language problem in international relations (1972) €0,35 £0.25
– Memorlibro pri la Zamenhof-jaro €1,35 £1.15
– Retoriko (2a eld., 1958) €3,15 £2.50

Lapenna, Ivo; U. Lins; T. Carlevaro
– Esperanto en perspektivo €8,45 £6.80
Larrad, Mary
kaj Brownlee, John – B.E.A.-kantokolekto (1971) €0,40 £0.25
Last, Jeff
– La hispana tragedio €2,20 £1.55
Laŭrenco,
frato– La praktiko de la apudesto de Dio [trad.Luyken] €1,55 £1.30
Leibiczer, Stefano
– Indekso al la buleno Esperantista Vegetarano 1971-1978 €0,45 £0.40
Lem, Jacob
– Nia lernolibro [nederlandlingva] €2,10 £1.75
Lentaigne, Louis
– Kiel diri… €0,90 £0.60
– 40 paŝetoj al plua posedo €0,40 £0.30

Leon Smith, Grahame
– Esperanto conference centre (1975) €0,30 £0.25
Leslie, John
– Elingita glavo 1,40 £1.20
Łęcki, W kaj Zgodziński, B
– Orbis invitas 3 – Mez[okcident]a Pollando €0,40 £0.25
Lewesdon, John
– Jen Londono! €0,45 £0.30
Linnankoski, Johannes
– Batalo pri la domo Heikkilä [trad. Setälä] €1,10 £0.90
Lindqvist, Karl
– Ferio kun la morto (2a eld., 1962) €0,90 £0.75
Lins, Ulrich
– La contributIon de l’Association Universelle d’Esperanto à la paix mondiale €0,20 £0.15
Linton, Kenneth G
– Kanako el Kananam €2,25 £1.85
Lister, Daphne
– Ĝis nun €0,60 £0.45
Ljubić, Milovan kaj Divjanović, Gabriel
– Totala suneklipso 15.II 1961 £0.30
Lock, Edward G
kaj Stuttard, Mason – Nelson’s Esperanto Course (1946) €2,25 £1.50
Logvin, Aleksandro –
Sur la vivovojo €1,25 £1.05
Londona Esperanto-Ĥoro
– Londono kantas [kasedo] €0,90 £0.60
Long, Bernard
– Esperanto, its aims and claims (1930) €9,90 £0.60
Lorenz, Francisco Valdomiro
– Diverskolora bukedeto £1.10
– Voĉoj de poetoj el la Spirita Mondo €0,85 £0.60

Lowell, D. O. S.
– Esperanto for beginners €1,10 £0.90
Lusin
– Noveloj (1a eld., 1963) €5,15 £4.20
Noveloj, plena kolekto (1974) €9,85 £8.20
Luyken, H. A.
– Pro Iŝtar €3,20 £2.25
MacGill, Stefan
– Tendaraj tagoj, kajero 1 (1991) €0,45 £0.35
– Tridek roluloj €0,75 £0.60

Mackay, Robert
– 15 komedietoj €0,50 £0.35
– Fajro! Fajro! €0,30 £0.20

Madách, Imre
– La tragedio de l’ homo (2a eld., 1965) €2,30 £1.60
Mamin Sibirjak
– Rusaj rakontoj €0,80 £0.55
Maier, Utho
kaj Schaeffer, Karl Heinz – Deutsche Esperanto-Bibliothek Aalen; 19 Jahre im neuen Zuhause €0,30 £0.25
Mair, Albert
– Vienaj legendoj €1,00 £0.80
Mallet-Joris, Fran
çoise – Kordelja [trad. Maillart] €0,45 £0.35
Mann, William W
– Marlborough’s Esperanto self-taught €2,60 £2.15
Marich, Agoston –
La granda monato de Esperanto €1,00 £0.85
Marin, Gaspard
– Ni (ne la fremdulaĉoj!) €0,40 £0.35
Markarian, Raif
-The educational value of Esperanto teaching in the schools, 2a eld. (1970) €0,30 £0.25
– Ni parolu Esperanton €0,40 £0.25

Markarian, Raif
kaj Sullivan, J. H.- Secondary school Esperanto 1 (1968) £0.40
Marsh, Betty
– Voĉoj de paco, Voĉo de Virinoj £0.35
Martins de Castro, Almerindo
– La turmentego de la memmortigintoj £0.80
Martinus
– Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio €0,85 £0.70
Marx, Karl
– Mia kredo €0,20 £0.15
Maschler, H
– La necenzurita humoro €1,00 £0.80
de Maupassant, Guy
- La normandaj rakontoj [trad. Dupuis] €2,55 £2.10
Maŭ Zedong –
Elektitaj verkoj, 2a volumo €4,60 £3.75
Poemoj (1979) €0,75 £0.60
– Pri nia politiko (1968) €0,40 £0.35

Servu al la popolo/ Memore al Norman Bethune/ Montotranslokigo fare de malsaĝa avo €0,35 £0.30
Vortoj de Prezidanto Maŭ Zedong €3.05 £2,10
Máximo
– Hispanio por vi (1965) £0.45
Mazzini, Giuseppe
– Devoj de la homo £1.35
Matuba, K
– Sesdek tradiciaj popolkantoj de Japanujo €0,90 £0.80
Mee, Lawrence –
La komputoroen propra fono €0,45 £0.40
Mejeribrugets Osteksportudvalg
– Danaj fromaĝoj £0.25
Merchant, John –
Joseph Rhodes kaj lafruaj tagoj de Esperanto en Anglujo €2,15 £1.75
Kompatinda Klem €1,20 £1.05
– Tri angloj alilande (3a eld., 1931) €0,95 £0.85

Merriman, Brian
– La noktmeza kortumo €0,45 £0.40
Mérimée, Prosper
– Colomba €2,00 £1.35
– Mateo Falcone, kaj aliaj rakontoj [trad. Borel] €1.05 £0.70

Mickiewicz, Adam
– Sinjoro Tadeo [trad. Grabowski] (2a eld., 1955) €3,15 £2.20
Migliorini, Elio
– Esperanta legolibro (5a eld.) €1,75 £1.50
Miĥalski, Eŭgeno
– Prologo (1929) €1,15 £0.95
Millidge, Edward
– The Esperanto-English dictionary (5a eld., represo 1931) €6,40 £5.30
The Esperanto-English dictionary (5a eld., reviziita represo 1942) €5,80 £4.90
The Esperanto-English dictionary (5a eld., kun indekso angla-esperanta, 1924) €6,55 £4.60
Mills, Anna W
– Penspotenco [trad. Bailey] £0.60
Milne, Alan Alexander
– Winnie-la-Pu €1,45 £1.20
Miziołek, Władysław
– Enkonduko al ekumenaj problemoj $0,75 £0.65
Moffett, Cleveland
– La karto mistera €0,85 £0.55
Molière
– L’avarulo [trad. Meyer] £0.70
– Georgo Dandin [trad. Zamenhof] €1,05 £0.70
– La mokindaj preciozulinoj [trad. Ribot] £0.45
– La nobela burĝo £0.60

Monda Turismo –
Turisma Esperanto-kalendaro 1978 €0,55 £0.45
Molnár, Ferenc
– La knaboj de Paŭlo-Strato (1a eld) €1,85 £1.30
La knaboj de Paŭlo-Strato (represo 1978) €1,20 £0.85
Monda Turismo –
Turisma Esperanto[0-]kalendaro 2002 €0,30 £0.25
Morton, John Maddison
– Boks & Koks €0,70 £0.45
Móricz, Zsigmond
– Malriĉaj homoj [trad. Bodó] €0,45 £0.40
Mullarney, Maire
– Everyone’s own language €0,98 £0.85
Munns, Donald W
– Londonanidoj $1,10 £0.95
Murgin, Canko
– Kantoj por la paco €0,60 £0.50

 

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s