La Brokantejo – J, Ĵ, K, L, M

Jacob, Heinz - Internacia lernolibro [de Ido] por Esperantistoj €0,75 £0.65
Jähger, Frans; Charters, Duncan; Balbin, Julius – Ni kantu en Esperanto [gramofondisko] €2,85 £2.00
Japana Esperanto-Instituto - Katalogo 2001 de la libroservo de JEI €0,40 £0.25
Jaumotte, Maurice – Belga antologio, franca parto €3,40 £2.25
Jelušić,Mirko – Cezaro [trad. Rotkvić] €7,60 £6.35
Jiroušková, Ludmila – Poŝatlaso de la mondo (1971) €0,55 £0.35
Jones, Margaret L – The Esperanto manual, 2a eld (1911) €3,80 £3.30
de Jong, Rejna – Divershumore £0.25
Jost, Karl – Modesta bukedo €1,00 £0.80
Jovkov, Jordan – Patro kaj filo £0.45
József, Attila – Urboranda nokto €1,00 £0.85
Jui Ĉunosin – Viktimoj de la atombombo €1,40 £1.20
Jugov, Anton – Por senarmiĝo, por paco kaj amikeco inter la popoloj £0.25
Jullien, Jean – La Instituto Milner £0.45
Jung, Teo – Ĉiu ĉiun €3,00 £2.10
- Landoj der l’fantazio £2.55

Ĵivkov, Todor – Paco kaj sekureco por la popoloj €0,20 £0.15
- Triumfu la politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo £0.85
Kajto – Kajto [kasedo] €0,25 £0.25
- Tohuvabohuo [kasedo] €0,25 £0.20
Kalocsay, Kálmán – Streĉita kordo €2,55 £2.15
- Vojaĝo inter la tempoj €2.05 £1.50
Kalocsay, Kálmán kaj Waringhien, Gaston – Plena gramatiko de Esperanto, 3a eld (2 vol., 1958, 1964) €4,05 £3.35
Kamarýt, Stanislav – Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio €1,55 £1.10
Kan, Vu kaj Nguyen, Hoang – Kampuĉio; la nigraj jaroj €0,80 £0.55
Karaslavov, Georgi – Bofilino £1.65
Kardec, Allan – Preĝlisto por spiritistoj £0.45
Karinthy, Frigyes – Norda vento €1,15 £0.80
Kavka, Josef – La fonemo Ĥ kaj ties transformoj en la internacia scienca leksikologio £0.15
- Onomastiko en fakterminoj kosidere ilian esperantigon £0.15

Keith, Arthur – Pri la origino de l’ homo €1,00 £0.85
Hemerken à Kempis, Thomas – La imitado de Kristo €3,0 £3.00
Kidosaki, M – Zamenhofa legolibro €2,10 £1.75
Kirchhoff, Alfred – Volapük, or Universal language (3a eld., 1888) €4,95 £4.10
Kiŝon, Efraim – Elektitaj satiroj €0,90 £0.75
Kivi, Aleksis – La botistoj €1,95 £1.25
Klein, Helmut kaj Reischock, Wolfgang – Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ €0,60 £0.40
Komunista Partio de Sovetunio – Centa datreveno de la naskiĝo de Vladimir Iljiĉ’ Lenin €0,50 £0.35
Konversacia Literaturo [8 libretoj] £0.80
Kornfeld, Salomon Grenkamp – Oficiala vortaro de Esperanto (1937) €2,00 £1.80
- Pola folkloro kaj popolkanto €0,90 £0.60
Korolenko, Vladimir – La sonĝo de Makaro €0,85 £0.55
Korte, P – Sub la verda standardo; gvidilo €0.85 £0.60
Kreuz, Robert kaj Mazzolini, Alessandro – Komerca vortaro en Esperanto (1927) €0,95 £0.85
Kristana Esperantista Jarlibro – 1978 €0,85 £0.60
Krishnamurti, J – Ĉe la piedoj de la Majstro £0.75
Kultura Centro Esperantista – Ĝenerala programo 1993 €0,30 £0.20
Lagerlöf, Selma – Gösta Berling €6,70 £4.20
Landmark, Margrete – Infanpsikologio €1,75 £1.45
Language Services – Praktika bildvortaro de Esperanto €0,45 £0.30
Lapenna, Ivo – Basic facts about the International Language Esperanto (1965) €0,30 £0.25
Basic facts about the International Language Esperanto (1967) €0,25 £0.20
Bazaj faktoj pri la Internacia Lingvo Esperanto (1965) €0,35 £0.30
- Elektitaj paroladoj kaj prelegoj €1,25 £1.05
- Hamburgo en retrospektivo (1a eld. 1975) €0,80 £0.60
- Hamburgo en retrospektivo (2a eld. 1977) €1,00 £0.80
- The language problem in international relations (1972) €0,35 £0.25
- Memorlibro pri la Zamenhof-jaro €1,35 £1.15
- Retoriko (2a eld., 1958) €3,15 £2.50

Larrad, Mary kaj Brownlee, John – B.E.A.-kantokolekto (1971) €0,40 £0.25
Last, Jeff – La hispana tragedio €2,20 £1.55
Laŭrenco, frato– La praktiko de la apudesto de Dio [trad.Luyken] €1,55 £1.30
League of Nations – Esperanto as an International Auxiliary Language (1922) $1,00 £0.85
Lem, Jacob – Nia lernolibro [nederlandlingva] €2,10 £1.75
Lentaigne, Louis – Kiel diri… €0,90 £0.60
Leon Smith, Grahame – Esperanto conference centre (1975) €0,30 £0.25
Leslie, John – Elingita glavo 1,40 £1.20
Łęcki, W kaj Zgodziński, B – Orbis invitas 3 – Mez[okcident]a Pollando €0,40 £0.25
Lewesdon, John – Jen Londono! €0,45 £0.30
Linnankoski, Johannes – Batalo pri la domo Heikkilä [trad. Setälä] €1,10 £0.90
Lins, Ulrich – La contributon de l’Association Universelle d’Esperanto à la paix mondiale €0,20 £0.15
Lister, Daphne – Ĝis nun €0,60 £0.45
Ljubić, Milovan kaj Divjanović, Gabriel – Totala suneklipso 15.II 1961 £0.30
Lock, Edward G kaj Stuttard, Mason – Nelson’s Esperanto Course (1946) €2,25 £1.50
Londona Esperanto-Ĥoro – Londono kantas [kasedo] €0,90 £0.60
Long, Bernard – Esperanto, its aims and claims (1930) €9,90 £0.60
Long, Bernard kaj Woods, John – The school vocabulary of words in common use, with spelling rules £0.45
Lorenz, Francisco Valdomiro – Diverskolora bukedeto £1.10
- Voĉoj de poetoj el la Spirita Mondo €0,85 £0.60

Lowell, D. O. S. – Esperanto for beginners €1,10 £0.90
Lusin – Noveloj, plena kolekto (1974) €9,85 £8.20
Luyken, H. A.
– Pro Iŝtar €3,20 £2.25
MacGill, Stefan
– Tendaraj tagoj, kajero 1 (1991) €0,45 £0.35
Mackay, Robert
– 15 komedietoj €0,50 £0.35
- Fajro! Fajro! €0,30 £0.20
Madách, Imre
– La tragedio de l’ homo (2a eld., 1965) €2,30 £1.60
Mamin Sibirjak
– Rusaj rakontoj €0,80 £0.55
Maier, Utho
kaj Schaeffer, Karl Heinz – Deutsche Esperanto-Bibliothek Aalen; 19 Jahre im neuen Zuhause €0,30 £0.25
Mann, William W
– Marlborough’s Esperanto self-taught €2,60 £2.15
Marin, Gaspard
– Ni (ne la fremdulaĉoj!) €0,40 £0.35
Markarian, Raif
-The educational value of Esperanto teaching in the schools (1970) €0,30 £0.25
- Ni parolu Esperanton €0,40 £0.25
Markarian, Raif
kaj Sullivan, J. H.- Secondary school Esperanto 1 (1968) £0.40
Marsh, Betty
– Voĉoj de paco, Voĉo de Virinoj £0.35
Martins de Castro, Almerindo
– La turmentego de la memmortigintoj £0.80
Marx, Karl
– Mia kredo €0,20 £0.15
Maŭ Zedong
– Vortoj de Prezidanto Maŭ Zedong €3.05 £2,10
Máximo
– Hispanio por vi (1965) £0.45
Mazzini, Giuseppe
– Devoj de la homo £1.35
Matuba, K
– Sesdek tradiciaj popolkantoj de Japanujo €0,90 £0.80
Mejeribrugets Osteksportudvalg
– Danaj fromaĝoj £0.25
Merchant, John
– Kompatinda Klem €1,20 £1.05
- Tri angloj alilande (3a eld., 1931) €0,95 £0.85
Merriman, Brian
– La noktmeza kortumo €0,45 £0.40
Mérimée, Prosper
– Colomba €2,00 £1.35
- Mateo Falcone, kaj aliaj rakontoj [trad. Borel] €1.05 £0.70
Mickiewicz, Adam
– Sinjoro Tadeo [trad. Grabowski] (2a eld., 1955) €3,15 £2.20
Migliorini, Elio
– Esperanta legolibro (5a eld.) €1,75 £1.50
Millidge, Edward
– The Esperanto-English dictionary (5a eld., represo 1931) €6,40 £5.30
The Esperanto-English dictionary (5a eld., reviziita represo 1942) €5,80 £4.90
The Esperanto-English dictionary (5a eld., kun indekso angla-esperanta, 1924) €6,55 £4.60
Mills, Anna W
– Penspotenco [trad. Bailey] £0.60
Milne, Alan Alexander
– Winnie-la-Pu €1,45 £1.20
Mitrovich, Paul
– An attempt at an inter-systemal grammar of auxiliary languages €0,55 £0.45
Miziołek, Władysław
– Enkonduko al ekumenaj problemoj $0,75 £0.65
Moffett, Cleveland
– La karto mistera €0,85 £0.55
Molière
– L’avarulo [trad. Meyer] £0.70
- Georgo Dandin [trad. Zamenhof] €1,05 £0.70
- La mokindaj preciozulinoj [trad. Ribot] £0.45
- La nobela burĝo £0.60
Molnár, Ferenc
– La knaboj de Paŭlo-Strato (1a eld) €1,85 £1.30
La knaboj de Paŭlo-Strato (represo 1978) €1,20 £0.85
Morton, John Maddison
– Boks & Koks €0,70 £0.45
Móricz, Zsigmond
– Malriĉaj homoj [trad. Bodó] €0,45 £0.40
Mullarney, Maire
– Everyone’s own language €0,98 £0.85
Munns, Donald W
– Londonanidoj $1,10 £0.95

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s