Verkoj de William Auld en Biblioteko Butler

Auld

[la listo estas kompilata surbaze de la katalogo de la Biblioteko, kaj aliaj listoj, do fariĝos iom post iom pli kompleta]

 Originale:

AULD, William  El unu verda vivo Kuopio (FI): Lingvoponto, 1978 44p.

AULD, William  En barko senpilota; plena originala poemaro Pisa (IT): Edistudio, 1987 874p. bibliog. 17cm.

AULD, William. Facetoj de Esperanto. [London (GB)] Brita Esperanto-Asocio 1976
Tri artikoloj kaj unu poemo diverstemaj. 51p. 20cm.

AULD, William  Humoroj. La Laguna (ES): Régulo, 1969 113p. 18cm.

AULD, William La infana raso [vidu ankaŭ la sekcion “Tradukoj”].
[1a eld.] La Laguna (ES): Régulo, 1956 104p. ilus. 22cm.
2a eld., prinotita La Laguna (ES): Régulo, 1968 121p. ilus. 18cm.
3a eld., prinotita [represo] Saarbrücken (DE): Iltis, 1980 121p. ilus. 20cm.

AULD, William Pajleroj kaj stoploj Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1997 342p. 21cm.

AULD, William 75 jaroj Jekaterinburg (RU): Sezonoj, 1999 47p. ilus., bibliog. 20cm. Aŭtobiografio (23p.), fotoj, kaj specimenaj tekstoj

AULD, William  Spiro de l’ pasio Eldonita en la kolekto pluraŭtora ‟Kvaropo”, kiun vidu

AULD, William  Unufingraj melodioj La Laguna (ES): Régulo, 1960 126p. ilus. 19cm.

redakte:

AULD, William, red. Esperanta antologio, 1a eld. (Poemoj 1887-1957) La Laguna (ES): Régulo, 1958 640p. ilus. 22cm.
Esperanta antologio, 2a eld. Poemoj 1887-1981 Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1984 887p. 21cm.

AULD, William, red. Nova esperanta krestomatio. Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1991. 509p

AULD, William, red. Tempo fuĝas Antwerpen (BE): Flandra Esperanto-Ligo, 1995 159p. 20cm. 25 rakontoj aperintaj en la revuo ‟Monato” 1980-1994

BELARTO, n-roj 1, 2; suplemento al la revuo Esperanto Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1958 73, 68p., ilus., muziknotoj 24cm. Redaktis W. Auld

BRITISH ESPERANTIST, revuo Jarkolektoj 1971-72 London (GB); British Esperanto Association, 1971-1972 408p. ilus. 21cm. Monata. Redaktis E. Ockey, W. Auld

BRITISH ESPERANTIST, revuo Jarkolektoj 1977-80 London (GB): British Esperanto Association, 1977-1980 400p. ilus. 21cm. Monata. Redaktis W. Auld

ESPERANTO, revuo Jarkolekto 1956 Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1956 192p. ilus. 25cm. N-roj 602-613. Redaktis W. Auld

ESPERANTO, revuo Jarkolekto 1958 Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1958 201p. ilus. 25cm. N-roj 626-637. Redaktis W. Auld, H. V. Rasmussen, K. Zacho

ESPERANTO, revuo Jarkolekto 1961 Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1961 224, 68p. ilus. 25cm. N-roj 662-673. Enhavas ankaŭ revuon Belarto, n-ro 2. Redaktis W. Auld

FONTO, revuo Jarkolekto 1982 Chapecó (BR): Bays, 1982 po 42p. ilus. 21cm. Monata. Redaktis W. Auld.

MIĤALSKI, Eŭgeno Plena poemaro. Antwerpen (BE): Flandra Esperanto-Ligo, 1994 Kun biografia enkonduko de K. Ungar. Redaktis W. Auld 176p. 20cm. ISBN 90-71205-54-1

NORDA PRISMO, revuo Jarkolektoj 1969-1972 Lyngby (SE): Frost, 1968-1972 Div. num. p. ilus. 20cm. Kvaronjara. Redaktis W. Auld.

AULD, William, kaj BENCZIK, Vilmos, red. Dudek kvin jaroj; antologio de Belartaj Konkursoj Budapest (HU): Hungara Esperanto-Asocio, 1977 207p. 19cm.

AULD, William, kaj ROSSETTI, Reto, red. Angla antologio, 1000-1800 Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1957 319p. 21cm. Div. tradukintoj

AULD, William, kaj GOODHEIR, Albert, red. Angla antologio 2, 1800-1960 London (GB): Esperanto-Asocio de Britujo, 1987 432p. 22cm. Div. tradukintoj. Kompilis W. Auld, redaktis A. Goodheir; kun enkonduka eseo de M. Boulton

kunlabore kaj kunverke:

AULD, William, kaj MAUL, Stefan, red. Sub la signo de socia muzo. Antwerpen (BE): Flandra Esperanto-Ligo, 1987. ISBN 90-71205-16-9. 120p. 21cm.

BOULTON, Marjorie, kaj AULD, William Rimleteroj Manchester (GB): Esperantaj Kajeroj, 1976, 1986 93p. 15cm.

HILL, Margaret, HILL, David kaj AULD, William. Dum la noktoj, kaj aliaj kantoj originalaj. [London (GB)]: Brita Esperanto-Asocio, 1976. 22 kantoj unuvoĉaj kun diversaj akompanoj.70p. ilus. 21cm.

KVAROPO
1a eld. La Laguna (ES): Rëgulo, 1952 [fakte 1953] 267p. 22cm. Poemaroj de W. Auld (Spiro de l’ pasio), J. S. Dinwoodie (Kastelo el revoj), J. Francis (la Kosmo), R. Rossetti (Oazo).

2a eld. Budapest (HU): Hungara Esperanto-Asocio, 1977 256p. 19cm.

LONDONA LABORISTA ESPERANTA KLUBO Scio – belo – lingvo; almanako, unua volumo. Epsom (GB): Workers’ Esperanto Movement, 1955 36p. 33cm. Artikolaro de W. Auld, C.D.A. Capp, J.C. Flugel, A. Mildwurf, J. W. Prent, M.W.

traduke:

AULD, William. The bairnlie race/ The infant race (2007).  Elesperantigis G. McKay. Tradukoj, laŭ la 2a esperanta eldono, en skotanglan kaj anglan lingvojn, de la samaŭtora ‟La infana raso”. Datena kodisko

AULD, William, trad. Omaĝoj; poemtradukoj, plejparte el la angla Chapecó (BR): Fonto, 1987 152p. 21cm.

AULD, William Planeta dzieci Szczecin (PL): My Book, 2005 83p. 21cm. ‟La infana raso” en pola lingvo. Tradukis J. Zawadzki

AULD, William La infana raso; A raça menina. Chapecó (BR) Fonto 1992. Paralele dulingva portugale-esperante. Tradukis L. Knoedt 160p. ilus. 21cm.

BURNS, Robert Kantoj, poemoj kaj satiroj.
1a [t.e. 3a] eld. Manchester (GB): Esperantaj kajeroj, 1977 79p. 21cm Elskotangligis R. Rossetti kaj W. Auld. Titolo de la unua kaj dua eld.: Poemoj, kantoj kaj satiroj

2a [t.e. 4a] eld. Glasgow (GB): Kardo, 1995 73p. 21cm Elskotangligis R. Rossetti kaj W. Auld.

BYRON, George Gordon, Lord. Don Johano: kanto unua Manchester (GB): Esperantaj Kajeroj, 1979 71p. 21cm. Elangligis W. Auld

DICKINSON, Emily Vulkane Bracknell (GB): Long, 1979 42p. 16cm. Elangligis K. Long kaj W. Auld

DOYLE, Arthur Conan. La ĉashundo de la Baskerviloj. Jekaterinburg (RU): Sezonoj, 1998. Elangligis W. Auld. 173p. 20cm.

FITZGERALD, Edward La robajoj de Omar Kajam Glasgow (GB): Kardo, 1980  49p. ilus. 21cm. Elangligis W. Auld. Paralele dulingva angle-esperante

FRY, Christopher Fenikso tro ofta Chapecó (BR): Fonto, 1984 79p. 21cm. Elangligis W. Auld

HARRISON, Harry La stratoj de Aŝkelono Jekaterinburg (RU): Ruslanda Esperantisto, 1994 24p. 20cm. Elangligis W. Auld

HILL, Margaret kaj AULD, William. Floroj sen kompar’; britaj popolkantoj. [London (GB)] British Esperanto Association 1973. Kun muziknotoj unuvoĉaj kaj akordindikoj 87p. 21cm.

HILL, Margaret Kantanta mia bird’ Falkirk (GB): Krea Sono/West Records, 1973 Gramofondisko 30cm., 33 t/m. Elangligis W. Auld. 12 kantoj, kun gitarakompano. Disko n-ro CSA1108. Krome kopiita al biblioteka kodisko, kiu enhavas ankaŭ Hill – Margaret Hill kantas britajn popolkantojn; Hill – Kantoj kaj poemoj de Robert Burns

HILL, Margaret kaj AULD, William. Kantanta mia bird’; britaj popolkantoj. London (GB)]: British Esperanto Association, 1973. Kun muziknotoj unuvoĉaj kaj akordindikoj. 95p. 21cm.

HILL, Margaret. Margaret Hill kantas britajn popolkantojn. Falkirk (GB): Krea Sono/West Records, 1972 Gramofondisko 17cm., 33 t/m. Elangligis W. Auld. 6 kantoj, aperintaj en la kolekto ‟Floroj sen kompar’”, kun gitarakompano. Disko n-ro CSA107. Krome kopiita al biblioteka kodisko, kiu enhavas ankaŭ Hill – Kantanta mia bird’; Hill – Kantoj kaj poemoj de Robert Burns

HILL, Margaret kaj AULD, William Kantanta mia bird’; britaj popolkantoj [London (GB)]: British Esperanto Association, 1973 95p. 21cm. Kun muziknotoj unuvoĉaj kaj akordindikoj

HILL, Margaret (kanto) kaj AULD, William (deklamo) Margaret Hill kantas britajn popolkantojn; Kantanta mia bird’; Kantoj kaj poemoj de Robert Burns Kodisko 79 min Kompilita por la biblioteko laŭ 3 gramofondiskoj. Sume 25 kantoj kaj 6 poemoj

LONDON, Jack Griffith La balenodento London (GB): Maitland, [1952] 11p. 19cm. Elangligis W. Auld

MARTINSON, Harry Edmund Aniaro [sen loko]: Ulekso, 1997 22p. 21cm. Elsvedigis W. Auld, B. Nilsson; aranĝis por teatra prezento G. Gällmo. Enhavas proks. kvaronon de la originalo.

MARTINSON, Harry Edmund Aniaro Malmö (SE): Eldona Societo Esperanto, 1979 174p. 21cm. Elsvedigis W. Auld, B. Nilsson

MITCHELL, James Leslie Spartako Jekaterinburg (RU): Sezonoj, 1993 218p. 21cm. Elangligis W. Auld

RYTJKOV, Nikolaj, deklamanto Elektitaj eroj [Teddington (GB)]: Group Five, [1971] Sonkasedo kaj gramofondisko 30cm. 33 t/m. Monofona . 18 poemoj kaj prozaĵoj de Rytjkov, Kalocsay, Shakespeare, Boulton, Auld, Kurzens, Gorki, R. Rossetti, Ito Saburo, kaj Solĵenicin, de div. tradukintoj, registritaj en la Londona Esperanto-Klubo kaj dum la 56a Universala Kongreso de Esperanto. Kun biografiaj notoj de M. Boulton. Registris P. Schilperoord; redaktis R. Rossetti.

SHAKESPEARE, William Epifanio, aŭ, Kiel vi volas Glasgow (GB): Kardo, 1977, 1980 71p. 21cm. Elangligis W. Auld

SHAKESPEARE, William La komedio de eraroj Glasgow (GB)/ Sarajevo (BA): Kardo/ ELBiH, 1987 88p. 21cm. Elangligis W. Auld kaj A. Simeonov

THOMSON, James La urbo de terura nokto Aabyhøj (DK): Dansk Esperanto-forlag, 1977 47p. 20cm. Elangligis W.Auld

TOLKIEN, John Ronald Reuel. La hobito, aŭ tien kaj reen. 2a eld. Kaliningrad: Sezonoj, 2005. 224p. ilus. 20cm. Elangligis la ĉeftekston C. Gledhill, la poemojn W. Auld.

TOLKIEN, John Ronald Reuel La kunularo de l’ ringo; la unua parto de La Mastro de l’ Ringoj. Jekaterinburg (RU): Sezonoj, 1995, 1997 543p., mapo, 20cm. Elangligis W. Auld

TOLKIEN, John Ronald Reuel. La Mastro de l’ Ringoj. 2a eld. Kaliningrad (RU): Sezonoj, 2007. Elangligis W. Auld. Titoloj de la unuopaj volumoj: La kunularo de l’ ringo; La du turegoj; La reveno de la reĝo. 3 vol. 461,367,326p., mapoj. 20cm.

TOLKIEN, John Ronald Reuel. La Mastro de l’ Ringoj, vol. 2: La du turegoj. 1a eld. Jekaterinburg (RU): Sezonoj, 1996. Elangligis W. Auld. 429p., mapo, 20cm.

WILDE, Oscar La graveco de la fideliĝo [teksto] Manchester (GB): Esperantaj Kajeroj, 1987 79p. 21cm. Elangligis W. Auld

YEH, Chun Chan (Cicio Mar) Montara vilaĝo Beijing (CN): Ĉina Esperanto-Eldonejo, 1984 264p. 21cm. Elangligis W.Auld

instrue:

[AULD, William] Dek kvin paŝoj al plena posedo; advanced correspondence course in Esperanto London (GB): Esperanto-Asocio de Britujo, 199? 36p.

AULD, William Esperanto: a new approach.
1a eld. Bruxelles (BE): Heroldo de Esperanto, 1965 92p. 19cm.
2a eld. Bruxelles (BE): Heroldo de Esperanto, 1969 100p. 19cm.

AULD, William A first course in Esperanto. Greenfield, Mass. (US) Channing L. Bete 1972. 29p. ilus. 28cm.

AULD, William Paŝoj al plena posedo; progresiga legolibro de Esperanto, kun lingvaj ekzercoj.
1a eld. Bruxelles (BE): Heroldo de Esperanto, 1968 238p. 20cm.
2a eld., reviziita Bruxelles (BE)/ Praha (CZ): Heroldo de Esperanto/ Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1970 240p. 20cm.
3a eld. Bruxelles (BE)/ Praha (CZ): Heroldo de Esperanto/ Ĉeĥa Esperanto-Asocio, 1973 240p. 20cm. Dato laŭ kolofono. Dato sur titolpaĝo: 1974
4a eld. Madrid (ES): Heroldo de Esperanto, 1980 229p. 19cm.
5a eld. Budapest (HU)/Madrid (ES): Hungara Esperato-Asocio/ Heroldo de Esperanto, 1984 229p. 20cm.
6a eld. Budapest (HU)/Venaria [IT]: Hungara Esperanto-Asocio/ Heroldo de Esperanto, 1989 228p. 20cm.
3a [t.e. 7a] eld., reviziita La Chaux-de-Fonds (CH): Kooperativo de Literatura Foiro, 2001 202p. ilus. 21cm. Reviziis P. Martinelli, G. Silfer, kaj aliaj

AULD, William Progresiga kurso Brasília (BR): 66a Universala Kongreso de Esperanto, 1981 11p. ilus. 22cm. Gvidilo por dumkongresa kurso

AULD, William La skota lingvo hodiaŭ kaj hieraŭ [Glasgow (GB)]: Kardo, 1988 16p. 21cm

AULD, William La skota lingvo hodiaŭ kaj hieraŭ; [represo] kun enkonduko kaj aldonaj notoj de Girvan McKay. Motherwell (GB): Esperanto-Asocio de Skotlando, 2007 42p. 21cm. ISBN 0-9540252-2-9

[AULD, William] Traduku!
[1a eld.] [London (GB)]: [Esperanto-Asocio de Britio, 1994] nenum. p. Tradukekzercoj represitaj el la revuo Brita Esperantisto
2a kompletigita eld. Barlaston (GB): Esperanto-Asocio de Britio, 2004 116p. indeksoj 21cm. Tradukekzercoj represitaj el la revuo Brita Esperantisto

literaturkritike:

AULD, William Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto Saarbrücken (DE): Iltis, 1979 101p. bibliog. 20cm.

AULD, William Esperantaj prozaj tradukoj; prelego farita en la 74a Brita Kongreso de Esperanto, Oksfordo, majo 1990 Kodisko. Kopiita por la biblioteko. Enhavas ankaŭ: Londona Esperanto-Ĥoro – Verdin’ (trad. Auld); Kajto – Tri stratoj; Auld – La infana raso: Saluton, masonisto! (dekl. Rytjkov); Casey – Ponto trans akvo ŝtorma (trad. Auld)

AULD, William Esperanto as a literary language [1a eld.] Wembley (GB): Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1962. 16p. 26cm.

AULD, William Esperanto as a literary language. 2a eld.[Wembley] (GB): Universal Esperanto Association, Research and Documentation Centre, 1964. CED-dokumento D/I/3. 16p. 26cm.

AULD, William L’Espéranto, langue littéraire; une étude éditée à l’occasion du 75ème anniversaire de la publication du livre ‟Internacia Lingvo” London [fakte Wembley] (GB): Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1962 19p. 25cm. El Esperanto francigis S. Minault. CED-dokumento D/1/3

AULD, William. Indekso de tradukitaj poemoj publikigitaj en Literatura Mondo, la Nica Literatura Revuo, Monda Kulturo kaj Norda Prismo. Private eldonita, 1979. 25p. 30cm.

AULD, William. Kulturo kaj internacia lingvo. Chapecó (BR): Fonto, 1986. 10 artikoloj diverstemaj. 120p. 21cm.

AULD, William. On the translation of poetry. Wembley (GB): Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1965. CED-dokumento D/I/4. 9p. 25cm.

AULD, William. Pri la traduko de poezio. Wembley (GB): Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1965. CED-dokumento D/I/4. 9p. 25cm.

AULD, William Pri lingvo kaj aliaj artoj Antwerpen (BE)/ La Laguna (ES): TK/ Stafeto, 1978 216p. 21cm.

AULD, William Vereco, distro, stilo; romanoj en esperanto Saarbrücken (DE): Iltis, 1981 101p. 20cm. Kun enkonduko, notoj kaj bibliografio de R. Haupenthal

informe:

AULD, William La fenomeno Esperanto Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1988 120p. ilus. 21cm.

AULD, William Mitoj kaj faktoj pri Esperanto [Wembley](GB): Universala Esperanto-Asocio, Centro de Esploro kaj Dokumentado, 1964 12p. 26cm. CED-dokumento A/IV/7. Aperis ankaŭ en Brita Esperantisto 1964, p. 290, 305

AULD, William Myth and fact about Esperanto [Wembley](GB): Universal Esperanto Association, Research and Documentation Centre, 1964 8p. 26cm. CED-dokumento A/IV/7

AULD, William Us and them; translation of a paper read at the 63rd British Congress of Esperanto, Cheltenham, England, on Saturday 14th April, 1979 [sen eldonindiko] 13p. 21cm. Titolo de la originalo: Interna ideo kaj eksteraj rilatoj

AULD, William, kaj GRIMLEY EVANS, Edmund Bibliografio de tradukoj el la angla lingvo. [sen eldonindiko], 1996 Eldonita ankaŭ datenare en Interreto 53p. 30cm.

aŭdeble/ spekteble:
Diversaj sonregistraĵoj de kaj pri William Auld estas troveblaj en la Sonbanko Esperanta

UNIVERSALAJ KONGRESOJ 1905-1987 Kodisko El diversaj fontoj kompilita por la biblioteko. Enhavas: 1a Kongreso – Kongresa parolado de L. L. Zamenhof (legas A. Tomecki); 5a Kongreso – Fonografa saluto de L. L. Zamenhof; 19a Kongreso – Alparolo de E. Privat; Prologo de O. Plattauer (legas E. Herrnstadt-Oettingen); 49a Kongreso – Salutparoladoj; Festparolado de I. Lapenna; 72a Kongreso – el la Inaŭguro kaj la Fermo, vortojn de H. Tonkin, L. C. Zaleski-Zamenhof, W. Auld (legas S. Nisbet)

AULD, William – William Auld deklamanta, kantata, preleganta Kodisko kompilita por la biblioteko. Enhavas: Burns – Tam O’Shanter; Kajto – La velŝipo Magdalena; Rabista dormo; Marista sorto; Dumnokta aviado; Vojaĝo suden; Auld – Kvindekjara pilgrimo tra fantascienca literaturo

AULD, William. On himself and on Esperanto. [Anglalingva intervjuo kopiita al la biblioteka kodisko Esperantists speak English, part 3]

AULD, William. On translating poetry. [Anglalingva intervjuo kopiita al la biblioteka kodisko Esperantists speak English, part 3]

AULD, William  William Auld legas poezion Falkirk (GB) West/ Krea Sono 1972 Gramofondisko 33 t/m 17cm 5 poemoj. Kun tekstofolio 4p. 17cm.

BURNS, Robert Kantoj kaj poemoj de Robert Burns Falkirk (GB): West/ Krea Sono, [1976] Gramofondisko stereofona, 30cm., 33 t/m kaj sonkasedo stereofona. Elskotangligis R. Rossetti (la poemojn) kaj W. Auld (la kantojn). Kantas M. Hill, deklamas W. Auld. Krome kopiita al biblioteka kodisko, kiu enhavas ankaŭ Hill – Margaret Hill kantas britajn popolkantojn; Kantanta mia bird’

WILDE, Oscar La graveco de la fideliĝo [publika prezento] [sen eldonindiko, ĉ. 1987] Vidkasedo VHS. Daŭro ne indikita. Elangligis W. Auld. Reĝisoris L. Brooks

WILDE, Oscar La graveco de la fideliĝo [publika prezento][Barlaston (GB)]: Esperanto-Asocio de Britio, 2006 . Elangligis W. Auld. Reĝisoris L. Brooks 2 x DVD 145min.

pri William Auld:

HAUPENTHAL, Reinhard. William Auld (1924-2006); ein verschmähter Nachruf/ Forrifuzita nekrologo Saarbrücken (DE): Iltis, 2007 24p. 21cm. Sinsekve dulingva germane-esperante

LINGVA arto; jubilea libro omaĝe al William Auld kaj Marjorie Boulton. Rotterdam (NL): Universala Esperanto-Asocio, 1999 Redaktis V. Benczik 217p. bibliog. 21cm. ISBN 92 9017 064 6

Respondi

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s