Klaso E05 – Revuoj – detalaj dividoj


E 05 Periodaĵo (Kp. 05 Periodaĵoj ĝenerale)  [1]
[fakajn revuojn oni klasifas per :E05, ekzemple
284:E05 Dia Regno
5/6:E05 Scienca Revuo]

E05 Gazeto Esperantista*
[*Ĉe titolo de E gazeto loka aŭ propaganda, anst. E05 oni povas skribi G, jene: G1 Universala G2 Angla G2-1 Londona G21 Skota G25 Irlanda G29 Kimra G3 Germana. G36 Aŭstra. G371 Ĉeĥa [G37] G38 Pola G39 Hungara G4 Franca G4-36 Pariza. Poste laŭ (45)/(9). Ekz., G45 Itala G51 Ĉina.] [2]

E05.004.6  Tro da gazetoj. Eldonmanio[E05(018.5)]
E05.052 Ĉiutaga    E05.053  Ĉiusemajna
E05.054 Ĉiumonata [3]
E058 Jarlibro (“ ”) [sed jarlibro de aparta E-organizaĵo E06…-058, ekz. E066-058 Jarlibro de UEA] [4]
E058.7 Adresaro. Loĝantaro. Nomaro (.) [sed adresaro de aparta E-organizaĵo E06…-058.7] [4]
E059 Almanako. Kalendaro (“ ”)
E059.2 kun deŝirebla foliaro
E059.3 Efemerido. Profeta
E059.5 Taglibro
[E059.7 Salutkarto por festa okazo
E059.71 Novjara] [5]

KOMUNAJ DIVIDOJ POR E05
(ellaboritaj de Geoffrey King surbaze de la dividoj de MCB por E06)
E05… -058.7 adresaro, nomaro de abonantoj, de laborantoj
E05… -09 Presita efemeraĵo
E05… -092.33 Oficiala afiŝo
E05… -093 Flugfolio reklama [6]
E05… -093.1 Leterpapero
E05… -093.15 Retmesaĝa ŝablono
E05… -094.2 Poŝtkarto
E05… -094.3 Glumarko oficiala
E05…-1 Gvidprincipoj, ĝeneralaj trajtoj
E05… -11 celo, nomo
E05… -112 nomo
E05… -113 celo, idearo (div. kiel UDK 070.1)
E05… -12 fondo, fino (div. kiel E016)
E05… -13 statuso, jura aparteno
E05… -14 redaktopolitiko
E05… -2 Abonantaro
E05… -216 Principoj de abono, rajtoj kaj devoj
E05… -217 rilatoj kun la abonantaro; enketo, esploro, k.s.
E05… -22 abon(il)o
E05… -226 Nuligo, rezigno
E05… -228 Reveno, revarb(iĝ)o
E05… -23 abonkategorioj
E05…-231 Simpla
E05… -234 dumviva
E05… -236 Subtena, krompaga
E05… -237 honora, donacita
E05… -238 rabatita, senpaga
E05… -238.1 je studenta aŭ junulara tarifo
E05… -238.2 je senlaborula tarifo
E05… -283.3 je pensiula tarifo
E05… -239.1 familia abono
E05… -239.2 kolektiva abono [:E06… laŭ la kolektivo]
E05… -245 peranto, perado [la persono, la funkcio; kp. -474.47]
E05… -27 Interna disciplino
E05… -274 Disciplina/ arbitracia komitato/oficulo
E05… -3 Havaĵo, propraĵo
E05… -31 Redakcia sidejo, oficiala adreso, la fizika ejo
E05… -4 Administro
E05… -401 Administra strukturo ĝenerale
E05… -404 Komitatoj kaj komisionoj ĝenerale
*E05… -41 administra komitato
*E05… -42 redakta komitato
E05… -43 Kunveno (surloka aŭ elektronika) de abonantoj
E05… -438 Eksterordinara kunveno
*E05… -439 Membroforumo, diskutrondo (konsila, sen decidopovo)
*E05… -44 Oficuloj de la eldonanta organizaĵo
(Sd .001 rolo kaj funkcio de… ; .001.1 propono pri… ; .003 elspezoj de…)
*E05… -442 Prezidanto, proprietulo
*E05… -443 Vicprezidanto(j)
*E05… -444 sekretario
*E05… -445 kasisto
*E05… -446 helpvolontuloj
E05… -45 Praktika administro
(div. kiel UDK 070.3, ekz. -452 Pres(ig)ado -452.5 Ofteco, akurateco; -452.7 Eldonnombro; -453 Distribuo; -453.4 En ĝenerala vendejo; -453.5 en Interreto; -453.6 Reklamoj, anoncetoj en la revuo)
E05… -46 Redakciaj/administraj funkcioj (div. kiel UDK 658)
E05… -46.001 Planado
E05… -46.002 Realigo
E05… -46.003 Kostoj administraj
E05… -46.005 Ekipaĵo redakcia
E05… -46.007.7 Malferma Tago
E05… -46.1 Redaktoreguloj, redaktostilo
E05… -46.381.1 Deĵorhoroj
*E05… -461 Stabo administra
*E05… -461.2 Oficisto
*E05… -462 stabo redakcia
*E05… -462.2 redaktoro
*E05… – 462.3 aliaj, div. laŭ rolo
E05… -463 Komunikaĵo oficeja
E05… -463.1 Mendilo
E05… -463.2 fakturo, kvitanco
E05… -463.3 cirkulero
E05… -463.4 salutslipo
E05… -47 Financa administro
*E05… -473 Financa komitato, komisiono
E05… -474 Kontotenado
E05… -474.2 Buĝeto; Eldonkostoj (Sd. kiel UDK657.31)
E05… -474.3 Revizorado (Sd. kiel UDK 657.6)
E05… -474.4 Kontoj
E05… -474.42 Kreditoroj, ŝuldoj al…
E05… -474.43 Debitoroj, ŝuldoj de…
E05… -474.47 Kontoj de perantoj, reprezentantoj…
E05… -474.5 Persona konto de individuo
E05… -475 Bilanco (Sd. kiel UDK 657.37)
E05… -475.11 Inventaro
E05… -476 Enspezrimedoj
E05… -476.2 Fonduso (ekz. abonhelpa)
E05… -476.3 Abonprezo (div. kiel -23)
E05… -476.3.025 Abono per konstanta mendo/pago
E05… -476.3.028 abonmemorigo, nepago
E05… -476.4 Heredaĵo
E05… -476.5 Donaco, monkolekto ĝeneralkasa
E05… -476.6 Monprunto al la revuo
E05… -476.7 Garantipromeso (kontraŭ deficito)
E05… -476.8 Ludo, loterio, konkurso pagata (Kp. -582)
E05… -48 Agadoj diversaj
E05… -48.001 agadplano komerca
E05… -482 publico, informado, reklamado (pri la revuo); abonvarbado (pri rimedoj div :E09…)
E05… -482.2 Varbkampanjo
*E05… -484 Kleriga agado
*E05… -484.1 instruo pri E (lingvo,movado, literaturo)
*E05… -484.2 trejnado de laborantoj
E05… -485 komercado alia ol la revuo mem; libroeldonado
E05… -486 kunlaboro kun aliaj revuoj; eksteraj rilatoj kaj influoj; ĝemeliĝo; interŝanĝo
E05… -5 Agado, programo, enhavo
E05… -5.001 Agadplano, laborplano
E05… -518 Porinfana sekcio
E05… -52 Publika deklaro de la eldonanto
E05… -53 Enhavo de la revuo
E05… -530.01 Redaktora artikolo, ĉefartikolo
E05… -530.59 Kalendaro (de okazontaĵoj)
E05… -533 Oficialaj kaj oficejaj anoncoj
E05… -536.55 Informoj pri novaj eldonaĵoj
E05… -537 Raportoj pri okazintaĵoj
E05… -537.5 Informoj pri personoj (faroj, atingoj, honoroj, naskiĝoj, geedziĝoj, k.s.)
E05… -537.9 Nekrologoj
E05… -538 Literatura, kultura materialo
E05… -538.1 tekstoj
E05… -538.3 recenzoj
E05… -539 Suplemento, kromkajero
E05… -539.8 literatura
E05… -54 Informfontoj; akirado de materialo
E05… -55 Festivalo, kongreso, konferenco (Sd. kiel E06-5)
E05… -56 Servoj al la abonantoj kaj aliaj
E05… -560.01 Informagenta servo
E05… -560.2 Biblioteko
E05… -560.5 Abonperado (pri aliaj revuoj)
E05… -560.69 arkivo
*E05… -563.957 korespondamika servo
E05… -565:… Varoj diversaj rabate aŭ senpage sendataj kun la revuo, aŭ aparte aĉeteblaj
E05… -566.55 libroservo
*E05… -566.81 Sonregistrado de la revuo (por blinduloj k.a.)
E05… -567.7 fotoservo
E05… -58 Kultura agado; Amuzaĵoj
E05… -582 Ludoj, konkursoj, k.s. (kun aŭ sen premio) por la abonantoj, ekz.
E05… -582: 793.732 Krucvortenigmo
E05… -582 : 812.092 literatura konkurso


1] La biblioteko nun distingas inter E05 kaj G/L, metante la revuojn mem ĉe G/L, sed dokumentojn priajn ĉe E05
2] Por facila memoreblo, aŭ por eviti uzon de dividstreketo por landpartoj eŭropaj, aŭ por eviti konfuzon inter ekz. G2-1 kaj G21, oni eble preferos uzi kompletajn UDK-numerojn, ekz. G436 Aŭstria
3] Pli bone per UDK “52” “53” “54”, kiujn eblas subdividi. Vd. ankaŭ -452.5
4] La kursivigita noto estas ŝanĝo. MCB indikis, ke oni kunigu ĉiajn E-jarlibrojn resp. E-ajn adresarojn, subdividante laŭ loko. Tio tamen disĵetus informojn pri E en unuopa loko. Eble tial en praktiko li faris kiel indikite ĉi-supre
5] Nove aldonita, laŭ UDK 059.7
6] Sed, se la flugfolio enhavas abonilon, oni uzu -22

Respondi

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s