Klaso E06 Esperanto-organizaĵoj – detala subdivido

KOMUNAJ DIVIDOJ POR E06,
por ĝiaj dividoj (escepte de E063) kaj por iuj partoj de E07 (tie indikitaj)
(ellaboritaj de Geoffrey King surbaze de la dividoj de MCB por E06)

La simbolo ~ indikas, ke la koncernan dividon eblas plu-dividi laŭ la tabelo por la klaso E05.
La steleto * indikas, ke la koncernan dividon eblas plu-dividi 1/7 laŭ la divido -22 de tiu ĉi tabelo, ekzemple -237.17 Eksigo de honora prezidanto.

~E06…-05 Oficiala organo
~E06…-058 jarlibro de Esperanto-asocio
E06…-058.003 jarlibro de Esperanto-asocio ­ kostoj
E06…-058.009.05 jarlibro de Esperanto-asocio ­ – misuzo
~E06…-058.7 adresaro
E06…-058.7.009.05 adresaro de Esperanto-asocio ­ – misuzo
~E06… -09 Presita efemeraĵo
~E06… -092.33 Oficiala afiŝo
~E06… -093 Flugfolio reklama1
~E06… -093.1 Leterpapero
~E06… -093.15 Koverto
~E06… -093.19 Interretmesaĝa ŝablono
~E06… -094.2 Poŝtkarto
~E06… -094.3 Glumarko oficiala
~E06… -094.4 Stamp(il)o
~E06… -094.9 Poŝtmarko
E06…-1 Gvidprincipoj
E06… -11 celo, nomo
E06… -112 nomo   -113 celo, idearo
E06… -12 fondo, fino -13 statuto
E06… -14 regularo
E06… -2 Membraro, membreco
E06… -21 membraro ĝenerale rigardata
E06… -21:31 membronombro
E06… -216 Principoj de membreco, rajtoj kaj devoj
E06… -217 rilatoj kun la membraro; enketo, esploro, k.s.
E06… -22 membroj unuopaj; aliĝ(il)o
E06… -22.028 Memorig(il)o pri (re)kotizo
E06… -224 Membrokarto
E06… -226 Eksiĝo de membro (kun aŭ sen anonco)
E06… -227 eksigo de membro
E06… -228 Reveno, revarb(iĝ)o
E06… -23 membreckategorioj
E06… -231 Simpla
*E06… -232 Fratulo, honorito [kotizanta]
*E06… -233 Veterano
E06… -234 dumviva
*E06… -235 delegito, konsulo, reprezentanto
*E06… -235 [.000/.999] Fakdelegito
*E06… -236 Subtena, krompaga
*E06… -237 honora, donacita; pagita de alia persono
*E06… -238 rabatita, senpaga
*E06… -238.1 je studenta aŭ junulara tarifo
*E06… -238.2 je senlaborula tarifo
*E06… -238.3 je pensiula tarifo
*E06… -239 Apoganto, simpatianto, “amiko”
*E06… -239.1 familia membreco
*E06… -239.2 kolektiva membreco [:E06… laŭ la kolektivo]
#E06… -24 Subgrupoj diversaj [div. .2 Filiiĝo]
#E06… -242: 0/9 Faka grupo
#E06… -245 (…) Regiona federacio
#E06… -248 Junulara sekcio interna, gvidata de la asocio, sen aparta statuso; junaj membroj ĝenerale
*E06… -248.4 Komitato [adolta] pri junularaj aferoj
[# tiuj ĉi divideblaj -1/-9 laŭ tiu ĉi tabelo]
E06… -27 Interna disciplino
E06… -274 Disciplina/ arbitracia komitato/oficulo
E06… -3 Havaĵo, propraĵo
E06… -31 Domo, sidejo, oficiala adreso, la fizika ejo
E06… -31:64.028 Provizora oficejo
E06… -31:64.08 Translok-igo, -iĝo
E06… -31:69.059 Riparo, renovigo, modernigo de Esperanto-oficejo
E06… -31.002 Interna aranĝo de la sidejo
E06… -31.005 Ekipaĵo, ilaro, instalaĵoj de la sidejo
E06… -31.06 Aneksa, kroma loko ekster la sidejo
E06… -4 Administro
E06… -401 Administra strukturo ĝenerale
E06… -402 Balotoj ĝenerale
*E06… -404 Komitatoj kaj komisionoj ĝenerale
*E06… -41 administra, plenuma komitato; ekzekutivo, estraro
*E06… -42 centra, ĝenerala komitato
*E06… -421 komitatanoj, laŭ kategorio  [div. .5 Rajtigita(j) anstataŭanto(j)]
*E06… -421A delegitaj(ekz. de filiaj grupoj, federacioj)
*E06… -421B balote elektitaj
*E06… -421C De aliaj komitatanoj alelektitaj
*E06… -421D Observantoj parolrajtaj, sen voĉdonrajto
*E06… -421E Laŭinvitaj ĉeestantoj (ekz. fakuloj,. eksteruloj, oficistoj)
E06… -43 jarkunveno
E06… -438 Ĝenerala, fonda. eksterordinara kunveno
*E06… -439 Membroforumo, diskutrondo (konsila, sen decidopovo)
*E06… -44 Oficuloj (balote elekteblaj)
(Sd .001 rolo kaj funkcio de…   .001.1 propono pri…   .003 elspezoj de …)
*E06… -442 prezidanto           *E06… -443 vicprezidanto(j)
*E06… -444 sekretario [ĝenerala]
*E06… -445 kasisto
*E06… -446 helpvolontuloj ĝenerale
E06… -46 Oficejaj funkcioj (Sd. kiel UDK 658)
E06… -46.001 Planado -46.002 Realigo
E06… -46.003 Kostoj administraj, elspezoj oficejaj
E06… -46.005 Ekipaĵo oficeja
E06… -46.007.07 Malferma Tago
E06… -46.008 : 331.815 feria fermo de Esperanto-oficejo
E06… -46.381.1 Deĵorhoroj de la oficejo
E06… -462 oficistoj (dungitaj); stabo administra
E06… -462.02 dungo (cetere div. .06. 07. 08 laŭ -226/-228)
E06… -462.11 deĵorhoroj oficistaj
E06… -462.12 salajro
E06… -462.18 libertempo
*E06… -462.2 Oficisto unuopa [div. kiel -462]
E06… – 462.3 aliaj, div. laŭ rolo, poste kiel -462
E06… -463 Komuniko oficeja
E06… -463.1 mendilo -463.2 fakturo, kvitanco
E06… -463.3 cirkulero oficiala. -463.4 salutslipo 4oficiala
E06… -463.8 jarraporto
E06… -47 Financa administro
*E06… -473 Financa komitato, komisiono
E06… -474 Kontotenado
E06… -474.2 Buĝeto, kostkalkulado, salajroj (Sd. kiel UDK 657.31)
E06… -474.3 Revizorado (Sd. kiel UDK 657.6)
E06… -474.4 Kontoj (Sd. kiel UDK 657.43)
E06…-474.42 Kreditoroj -474.43 Debitoroj -474.47 Perantoj, reprezentantoj, k.s.
E06…-474.5 Persona konto de individuo
E06… -475 Bilanco (Sd. kiel UDK 657.37)
E06… -475.11 Inventaro
E06… -476 Enspezrimedoj, monakiro
E06… -476.2 subvencio, fonduso
E06… -476.3 kotizo (div. kiel -23)
E06… -476.3.025 kotizado per pago konstanta
E06… -476.3.028 nepago, memorigo
E06… -476.4 heredaĵo
E06… -476.5 investo, donaco, monkolekto
E06… -476.6 monprunto
E06… -476.7 Garantipromeso (kontraŭ deficito)
E06… -476.8 Ludo, loterio, konkurso pagata (Kp. -582)
E06… -477 Elspezoj, div. kiel -476
E06… -479 Rajtoj kaj devoj rilate al la ŝtato
E06… -479.2 Impostoj
E06… -48 Agadoj diversaj
E06… -48.001 agadplano komerca
E06… -482 publico, informado alekstera, reklamado (pri la asocio); membrovarbado (pri rimedoj div :E09…)
E06… -482.2 Varbkampanjo
*E06… -484 Kleriga agado
E06… -484.1 instruo pri E (lingvo, movado, literaturo)
*E06… -484.2 trejnado de laborantoj
E06… -485 komercado diversa, libroeldonado
E06… -486 kunlaboro kun aliaj asocioj; eksteraj rilatoj kaj influoj; ĝemeliĝo
E06… -5 Agado, programo
E06… -5.001 Agadplano
E06… -511 antaŭkunsido, preparkunsido por kunveno
E06… -512 postkunsido
E06… -52 rezolucio, publika deklaro, de Esperanto-asocio
E06… -53 Detaloj de kunveno
E06… -533 Tagordo
E06… -535 Proceduro
E06… -535.1 Malfermo   -535.2 Ĉefparolado
E06… -535.5 Mocioj, debatoj, diskutoj
E06… -535.8 Fermo
E06… -537 Protokolo
E06… -55 Festivalo, festo, jubileo (Sd. kiel -5)
E06… -56 Servoj al la membroj kaj aliaj
E06… -560.01 Informservo; interna informado
E06… -560.01:004.69 Interretaj paĝoj
E06… -560.2 Biblioteko [div. kiel UDK 02]
E06… -560.233 biblioteka (sub)komitato
E06… -560.5 Abonperado
E06… -560.69 arkivo, muzeo
E06… -560.7 gazetarinforma servo
*E06… -563.321 monservoj; pagoperado
*E06… -563.83 Poŝtosimila servo (perado de leteroj, pakaĵoj, k. sim.)
E06… -563.83: 004.69 disponigo de retpoŝtaj adresoj
*E06… -563.957 korespondamika servo
E06… -565 Privilegioj por membroj, varoj senpagaj aŭ rabatitaj, k.s.
*E06… -566.4 gastiga servo
E06… -566.42 bufed(ej)o
E06… -566.55 libroservo
E06… -566.55: 017 librolisto
E06… -567.7 fotoservo
E06… -58 Kultura agado; Amuzaĵoj
E06… -582 Kun partopreno de la membraro, ekz.
E06… -582: 374.2 Debato (pri iu ajn temo)
E06… -582: 381.17 Aŭkcio
E06… -582: 784 Komuna kantado
E06… -582: 793.4 Ludo grupa
E06… -582: 793.7 Kvizo
E06… -582: 796.333 Futbalado
E06… -582: 812.092 literatura konkurso
*E06… -583 Bankedo, balo (Kp. E067)
*E06… -586 Ekskurso, kunpromenado

1Sed, se la flugfolio enhavas abonilon, oni uzu -22

Respondi

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s