La Brokantejo

De tempo al tempo ni trovas librojn aŭ aliajn aĵojn, kiujn ni ial ne plu bezonas en la biblioteko; plej ofte tio estas dua aŭ tria ekzemplero de la verko. Tiujn troajn ekzemplerojn ni provas vendi. Sube kaj en sekvaj paĝoj vi trovos liston de la pli ol 1000 verkoj aktuale haveblaj.

La listo estas dividita laŭ alfabeta ordo; se vi preferas liston laŭ-teman vi povas peti tion ĉe la biblioteko.

Volante ion mendi, simple sendu al la biblioteko (do ne al la Esperanto-Centro) liston de la dezirataj verkoj. Responde ni (mal)konfirmos la haveblon kaj indikos suman koston kaj eblajn pagmanierojn

Tre bone atentu, ke la prezoj ne inkluzivas sendokoston. Konsideru, do, ke ĉar la libroj kostas malmulte, la sendo povas kosti pli multe ol la libroj!

kaj krome, ke tiuj estas efektive libroj brokantaj, do malnovaj. Pro tio ni ne povas ion promesi pri la fizika stato de la libro; ni kontrolas nur, ke mankas neniu tekstopaĝo.

kaj plie, ke la Brokantejo havos novan adreson iam dum la jaro 2015, kaj ke dum kaj post la pakado kelkaj eroj povos esti provizore nelivereblaj. Sed ni faros nian eblon!

Pri pagmanieroj vi trovos informojn en la paĝo “Kontakti nin
Jen do la listo. Post nomo de la aŭtoro kaj titolo vi vidos la prezon en Eŭroj (eble ne ĉie, kaj povas manki la €-signo) kaj la prezon en pundoj. Se vi vidas anstataŭ prezo la vorton ‘afranko’, tio signifas, ke la verko estas senpage havebla se vi samtempe mendas ion pagendan, aŭ aparte ricevebla kontraŭ nura sendokosto.
La paĝoj estas: Anonimaj kaj pluraŭtoraj – tuj sube
A-B C-E F-I J-M N-R S-T U-Z Revuoj

Anonimaj kaj pluraŭtoraj

– Albumo-adresaro de la Esperantistoj (1939) €1,05 £0.85
– Almanako Lorenz 1985 €0,95 £0.65
– Bhagavad-gîtâ [trad. Lorenz] €1,50 £1.20
– Celebre al la 50a datreveno de la Komunista Partio de Ĉinio €1,15 £0.90
– Conférence internationale sur l’enseignement de l’Esperanto dans les écoles (1922) €0,90 £0.70
– Coup d’oeil sur la valeur pédagogique de l’Espéranto €0,25 £0.20
– Ĉinaj eldonaĵoj en Esperanto [katalogo, 1982] €0,70 £0.55
– Digha nikajo €0,90 £0.70
– Ekrigardo al budhismo €0,70 £0.55
– The Esperanto Press Club (1911) €0,60 £0.45
– First lesson in Ulla(1905) €1,25 £0.95
– La Flandra Movado (1928) €0,60 £0.45
– Geologio internacia, vol. 1 (1968) €1,45 £1.00
– Geologio internacia, vol. 2 (1972) €0,90 £0.60
– Grasa lignaĵisto [trad. Chavet] [sen kovrilo] €0,95 £0.75
– Guildhall, August 19th, 1907, Esperanto meeting – Programme €0,60 £0.45
– Historiaj studoj 1987 €0,35 £0.30
– Impeto ’89 €2,25 £1.80
– Internacia poŝtmarka katalogo, volumo 1 Grandbritujo [sen dato, mikslingva angle-esperante] €1,20 £1.00
– Katalogo de la Esperanto-kolektaĵo de Károly Fajszi, Budapest; Libroj, 2a parto €6,60 £5.50
– Katalogo de spiritismaj libroj en Esperanto (1976) €0,50 £0.40
– Konsiloj kaj demandoj [Kvakera Esperantista Societo, 1984] €0,45 £0.35
– Kristana esperantista jarlibro 1983 €1,60 £1.30
– Lingvologia Revuo 1966-1971 (en unu kajero) €0,25 £0.15
– Listo de lokaj Esperanto-societoj (1964) €1,05 £0.80
– Lusin, granda revoluciulo, pensulo kaj literaturisto [bildaro, kun tekstoj] €0,25 £0.15
– Meze en Germanujo, meze en la 20a jarcento: la zonlimo €0,55 £0.40
– La opia milito €0,80 £0.70
– Savu la infanojn!; mizero kaj suferego de la Nurnbergaj infanoj (1920) €0,80 £0.60
– Serta gratulatoria in honorem Juan Régulo, vol. II: Esperantismo €7,65 £6.05
– La sukhativjuho; Budha sankta skribo €0.50 £0.35
– Tamtamo 1981 €1,75 £1.35
– Tragedio en la universo €1,05 £0.90
– Turista kantaro (de Monda Turismo, sen dato) €0,90 £0.75
– Tutmonda esperantista adresaro 1981 €1,45 £1.25
– Ulla t ulo linguo ä otrs (Ullo nuas) [1906] €1,65 £1.35

Muziko, kasedoj, gramofondiskoj:

– Bristolo kantas [sonkasedo] €0,45 £0.35
– La juna vivo; internacia kantaro €0,65 £0.55
– Kantante antaŭen, 3a eld. (1950) €1,70 £1.35
– Ludoviko Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto (Parolas Doktoro Esperanto; Varsovio la urbo de Zamenhof) [sonkasedo] €0,35 £0.30

Literaturkolektoj:

– Belarto, n-ro 1, aprilo 1958 €1,00 £0.80
– Belarto, n-ro 2, aŭtuno 1961 €0,95 £0.75
– Bulgara prozo €3,40 £2.65
– El dramoj [Goethe, Schiller, trad. Zamenhof] €1,20 £0.95
– Elektitaj humoraj rakontoj represitaj el “The British Esperantist” kaj “The Esperanto Monthly” (1922) €0,50 0.35
– Esperantaj perleroj el “Lingvo Internacia”, dua serio €1,05 £0.80
– Internacia dialogaro €0,80 £0.75
– Internacia teatraĵetaro €0.60 £0.40
– Japana esearo, n-ro 1 (1994) €0,60 £0.50
– Japanaj fabeloj €0,40 £0.25
– Kvarfolio [Karen, Rumler, Urbanová, Vidman] €0,45 £0.35
– Kvaropo (Auld, Dinwoodie, Francis, Rossetti) (2a eld. 1977) €1,95 £1.65
– Legolibreto el E-eretoj kolektitaj en diversaj lokoj por karaj amikoj €0,60 £0.50
– Lingva arto; jubilea libro omaĝe al William Auld kaj Marjorie Boulton €1,30 £1.10
– Literatura konkurso Liro – poezia antologieto 1982-2002 €0.35 £0.25
– Markoloro; fabeloj, legendoj, rakontoj el Vjetnamio pasinta kaj nuntempa €0,50 £0.35
– Nia teatro [SAT, 1931] €1,15 £0.90
– Poemaro por paco €0.45 £0.25
– Premiaj romanetoj €0,95 £0.65
– Rakontoj pri fantomspitantoj €1,30 £1.00
– Rakontu, samideano €0,50 £0.35
– Reeĥoj; jugoslavia poemaro €0,90 £0.65
– Rusaj amnoveloj [Ĉeĥov, Bunin, Nabokov, trad. Arosev, Korĵenkov] €0,25 £0.25
– Sferoj 6; sciencfikcio kaj fantasto €1,30 £1.05
– Skota antologio €1,70 £1.20
– Sub la signo de la verda stelo €0,95 £0.75
– Sveda antologio, unua parto €4,70 £3.30
– Trezoro; la esperanta novelarto – dua volumo €4,50 £3.45

Gvidlibroj kaj turismaj prospektoj:

– Aŭstralio; koncizaj faktoj (1974) €1,05 £0.85
– Barcelono, deskriptiva broŝuro (1909) €1,20 £0.95
– Bruselo [fotareto poŝformata, sen dato] €0,35 £0.30
– Gdynia, Pollando [1937] €0,45 £0.40
– Germana Demokratia Respubliko, bildoj kaj faktoj (1969) €2,20 £1.55
– Gvidilo tra Bialystok (1923) €0,90 £0.75
– Gvidlibreto por Japanlando (1927) €1,85 £1.45
– Gvidlibreto tra Schönhengst (1926) €0,70 £0.55
– Gvidlibro pri Parizo [1932] €0,95 £0.75
– Gvidlibro pri Rio-de-Janeiro (1936) €1,05 £0.80
– Gvidlibro tra Bad Reichenhall €1,20 £0.95
– Gvidlibro tra Kraków kaj ĉirkaŭaĵoj (1931) €1,30 £1.05
– Hungario €0,40 £0.35
– Hungario sur bildoj (1965) €1,90 £1.45
– Iom pri Stokholmo [1951] €0,75 £0.65
– Japanujo hieraŭ kaj hodiaŭ €0,70 £0.55
– Jönköping, de vida vyernas stad [svedlingva, kun almetita E-traduko] (1970) €0,65 £0.55
– Juĝu mem!; faktoj pri Ĉeĥoslovakio (1960) €0.65 £0.45
– Kie abundo estas malofta kaj manko pli malofta … Danio (1960) €0,60 £0.50
– 40 vidindaj lokoj en Ĉinio €2,45 £1.90
– Litovio hodiaŭ (1988) €0.50 £0.30
– Luzern, Svislando (1977) €0,30 £0.25
– Meze de Eŭropo … skize pri la historio de Ĉeĥoslovakio €1,05 £0.85
– Moderna Pekino [1986] €1,00 £0.80
– Nederlando koncize [1975] €0,65 £0.55
– Nederlando, nacio en Okcidenta Eŭropo €0,65 £0.60
– Parizo, gvidlibro [1959] €0,65 £0.45
– Pejzaĝoj de Ĉinio (1962) €0,80 £0.65
– Pejzaĝoj en Aŭstrio €1,90 £1.55
– Pekinaj vidindaĵoj [1989] €1,00 £0.85
– Pitoreska Pekino [1984] €0,70 £0.60
– Polaj okcidentaj kaj nordaj teritorioj €0,60 £0.50
– Praha; gvidlibro (1961) €2,05 £1.75
– Ravenna – Esperanta gvidlibro [trad. Carolfi] (3a eld., 1961) €0,45 £0.30
– Rigardu Finnlandon (1968) €0,60 £0.45
– La somerrestadejoj “Varna” kaj “La Ora Strando” (1960) €0,55 £0.45
– Sude kaj norde de la Granda Muro €0,50 £0.35
– Tibeto sur la monda tegmento €1,30 £1.00
– Upsala [1934] €0,55 £0.45
– Utilaj sciindaĵoj pri Hungarujo [1966] €0,70 £0.60
– Varsovio, Pollando (1937) €0,35 £0.25
– Wien, gvidlibro en Esperanto [1929] €1,15 £0.90

Lernolibroj, vortaroj, terminaroj, informiloj:

– The ABC’s of Esperanto (1971) €0,35 £0.30
– Akademiaj studoj 1986 €2,65 £2.10
– Benamingen op het gebied der verlichtingskunde [kvinlingva] (1941) €2,05 £1.75
– Esperanto EKo pronunciation tape [sonkasedo] €0,10 £0.10
– Esperanto for all (1912- ) €1,10 £0.95
– An Esperanto vocabulary €0,80 £0.55
– Grand dictionnaire français-esperanto; 1a kajero, 1905] £1.70
– Grand dictionnaire français-esperanto; 2a kajero, 1906] £1.70
– Grand dictionnaire français-esperanto; 3a kajero, 1906?] £1.70
– Grand dictionnaire français-esperanto; 4a kajero, 1907] £1.70
– Grand dictionnaire français-esperanto; 5a kajero, 1907] £1.70
– Internaciaj Ekzamenoj de UEA/ILEI (1989) €0,55 £0.40
– Introduction to Esperanto [EKo fund, GB](1996) €0,30 £0.25
– Introduction to the Esperanto language [EKo fund, GB] €0,30 £0.25
– Konversacia Literaturo: vol. 4 afranko
– The Nixon Esperanto vocabulary €1,20 £0.85
– Plena ilustrita vortaro de Esperanto (3a eld., 1980) €14,00 £10.95
– Plena vortaro de Esperanto (2a eld., 1934) €5,60 £3.90
– Plena vortaro de Esperanto (7a eld., kun suplemento, 1964) €4,60 £3.45
– Plena vortaro de Esperanto (8a eld., kun suplemento, 1971) €3,15 £2.50
– Praktika bildvortaro de Esperanto €0,45 £0.30
– Ŝlosilo afrikansa €0.75 £0.60
– Ŝlosilo araba €1,05 £0.90
– Ŝlosilo bulgara €1,15 £1.00
– Ŝlosilo dana (ĉ. 1915) €0,85 £0.65
– Ŝlosilo dana (1950, 1958) €0,50 £0.35
– Ŝlosilo estona (1923) €0,95 £0.75
– Ŝlosilo eŭska (sen dato) €1,20 £1.00
– Ŝlosilo farsia (1930) €1,00 £0.85
– Ŝlosilo franca (Clef de l’Esperanto) €0.45 £0.30
– Ŝlosilo franca (Clef Esperanto, ĉ. 1915) €0.85 £0.65
– Ŝlosilo hungara €0,50 £0.35
– Ŝlosilo itala (2a eld., 1935, versio kun informo pri UEA) €0,80 £0.65
– Ŝlosilo itala (2a eld., 1935, versio sen informo pri UEA) €0,80 £0.65
– Ŝlosilo kimra (Agoriad neu allwedd Esperanto) €0,70 £0.55
– Ŝlosilo kroata €1,10 £0.85
– Ŝlosilo malaja €1,15 £0.95
– Ŝlosilo norvega (3a eld., 1956) €0,55 £0.45
– Ŝlosilo pola [sen dato, mencias eldoniston J. Günther] €0,90 £0.75
– Ŝlosilo rusa [grandformata, 1905] 005 €0.65 £0.45
– Ŝlosilo rusa [latvia eld., 1936] €0,80 £0.65
– Ŝlosilo ukraina (ĉ. 1931) €0.80 £0.65
– Terminaro por infan-ludoj €0,80 £0.60
– Urso-kurso: kajero 1 €0,55 £0.40
– Urso-kurso: kajero 4 €0,55 £0.40
– Urso-kurso: kajero 1 [kasedo] €0,30 £0.25
– Urso-kurso: kajero 4 [2 kasedoj] €0,60 £0.50
– Urso-kurso: kantkolekto [kasedo] €0,30 £0.25

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s