La Brokantejo – A, B

Abonyi, Árpád – Mallumaĵoj [trad. Lengyel] €1,55 £1.20
Adema, Tjeerd – Dekkinga fuĝas [trad. Faulhaber] €2,55 £2.15
Ady, Endre – Endre Ady 1877-1919 €0,70 £0.55
Aisberg, Eŭgeno – Fine! Nun mi komprenas la radion! (1934) €1,75 £1.45
Akademio de Esperanto
– Aktoj de la Akademio 1963-1967 €0,90 £0.70
Aktoj de la Akademio 1968-1974 €1,00 £0.80
Alamo-Sandgren, Anna
– Religia vivo en Svedujo €0,60 £0.45
Aleksiev, Nikola – Pioniroj kaj veteranoj de M. E. M. €0,50 £0.35
Alençar, José de – Iracema €1,45 £1.15
Alimĝan, Ĥalid
– Zejnab’ kaj Aman’ €0,45 £0.40
Allée, Beatrice; Kováts, Katalin
– Poŝamiko; memoriloj, bildvortaroj por komencantoj el la metiejo de edukado.net €0,45 £0.35
Amaya, Jesus – Esperanto-hispan-amerika vortareto €1,70 £1.35
Ames, Frank L – Poemo por Zamenhof-kunveno (1940) €0,25 £0.20
Amicis, Edmondo de – De Apeninoj ĝis Andoj (1924) €1,00 £0.85
Italaj rakontoj €1,00 £0.85
Amouroux, Jean – Vagante tra la francaj Esperanto-poŝtkartoj, dua parto €0,75 £0.60
Amsterdam, Universitata Biblioteko – Catalogi Kunsttalen I: Esperanto (1969) [unua parto: aŭtoroj A-Z] €2,85 £2.40
Andersen, Hans Christian – Fabeloj [trad. Skeel-Giörling] €0,65 £0.45
– Fabeloj [trad. Zamenhof] – 3 vol., eventuale kunbinditaj 2a/1a/1a eld. €4,95 £4.20
– Fabeloj [trad. Zamenhof] – 1a vol., reeldono de Heroldo de Esperanto €3,05 £2.35
– Fabeloj [trad. Zamenhof] – 4a vol., reeldono de Heroldo de Esperanto €3,
30 £2.50
Andree, Salomon August kaj aliaj – Per balono al la poluso (1930) €5.20 £3.45
Andrusiewicz, MiraAmo, amoro, adoro €0,75 £0.70
Apitz, Bruno – Nuda inter lupoj €3.90 £2.60
Apollo, Antonina – Saluto €0,50 £0.40
Appleby, Wilfrid M. – Ĉu vi scias? €0,30 £0.20
Apulejus, Lucius – Amoro kaj Psiĥe [trad. Pfeffer] €1,00 £0.70
Araújo, Humberto Leite de – De Francisko el Asizo por vi… £1.50
Ariŝima, Takeo – Deklaracio £1.10
Arntz, Helmut – Faktoj pri Germanujo [1a vol.] (1958) €0,65 £0.45
Asch, Salom – La sorĉistino el Kastilio [trad. Lejzerowicz] €2,10 £1.75
Asocio de Esperantistoj en Pollando – Nuntempa Pollando (1948) €0,75 £0.50
Asorti – Ni denove renkontiĝos [sonkasedo] €0,30 £0.25
Aszlányi, Károly – Sep vangofrapoj £0.90
Auld, William – Dek kvin paŝoj al plena posedo €0,45 £0.35
– Enkonduko en la originalan literaturon de Esperanto €0,85 £0.70
– Esperanto: a new approach €0,90 £0.75

– A first course in Esperanto €0,60 £0.45
– Mitoj kaj faktoj pri Esperanto [CED-dok., 1964] €0,45 £0.35
– Paŝoj al plena posedo (3a eld., 1974) €2,15 £1.70

Pri la traduko de poezio [CED-dokumento, 1965] €0,35 £0.30
– Pri lingvo kaj aliaj artoj €1,80 £1.50
– La skota lingvo hodiaŭ kaj hieraŭ €0,30 £0.25
– Unufingraj melodioj €0,95 £0.65

Auld, William (red.) – Esperanta antologio; poemoj 1887-1957 (1a eld.,1958) €7,75 £6.15
– Esperanta antologio; poemoj 1887-1981 (2a eld.,1984) €7,55 £6.30

Auld, William kaj Rossetti, Reto (red.) – Angla antologio 1000-1800 £1.70
Avoto (A. W. Thomson) – Gutaro €0,70 £0.60
– Rimvortaro esperanta (1918) €0,90 £0.75

Azevedo, Arthur – Amo per proverboj €0,75 £0.60
Babits, Mihály – La cikoni-kalifo [trad. Bodó] £1.45
Baghy, Julio – Aŭtuna foliaro €1,55 £1.30
– En maskobalo €1,55 £1.25
– Eterna printempo €0,55 £0.40
– Koloroj €1,10 £0.90
– Preter la vivo (2a eld., 1931) €1,70 £1.30
– Promeno kun Julio Baghy €0,15 £0.10
– Sonĝe sub pomarbo €1,95 £1.70
– La verda koro [represo 1962 de la eld. de 1937] €1,10 £0.90

Baghy, Julio kaj Kalocsay, Kálmán – Arĝenta duopo, 2a vol. €2,15 £1.65
– Ora duopo €1,40 £1.25

Bahaa Internacia Komunumo – Bahá’u’lláh (1992) €0,70 £0.55
Balabanov, Bojan – Bulgario (1959) £1.60
Balzac, Honoré de – La firmao de la kato kiu pilkludas [trad. Benoit] €1.05 £0.70
– La vendetta [trad. Merckens] €1,20 £1.05
Bandlow, Heinrich – Nord-germanaj rakontoj (trad. Scheerpeltz) €0,80  £0.55
Banet-Fornalowa, Zofia – Skize pri Esperanto-teatro [2a eld 1993] €0,60 £0.55
Banham, F. R. – A translation course in Esperanto for advanced students €1,90 £1.50
Barbuloj – Country grupo Barbuloj (gramofondisketo 1983) €0,20 £0.15
Barthelmess, Norbert – The Esperanto grammar according to “Petro” €0,80 £0.65
Bartholdy, Richard; Christen, A – Hearings before the Committee on Education, House of Representatives […] on H. Res. 415 (1914) €0,90 £0.70
Bastien, Louis – Naŭlingva etimologia leksikono (1907) €5,20 £4.15
Naŭlingva etimologia leksikono (1960) €3,60 £3.00
Baudelaire, Charles – La floroj de l’malbono (trad. Kalocsay, Waringhien) €5,50 £4.30
– La spleno de Parizo (trad. Lobut) €1,55 £1.20

Baudouin, Charles – La arto de memdisciplino: psikagogio €1.10 £0.75
Baupierre, Henri – Specimene €1,00 £0.85
Baur, Arthur – La fenomeno Svislando €0.75 £0.50
Baur, Arthur, red. Svisa antologio €5,15 £3.60
Beaucaire, Louis – El la vivo de bervala sentaŭgulo €2,70 £2.20
Beaufront, Louis de – Ĉu la lingvo internacia povas esti la latina? (1905) €2,25 £1.75
Behrmann, Hermann – Esperanto programita [anglalingva versio; kurslibro 1] €0,60 £0.40
– Esperanto programita [anglalingva versio; kurslibro 2] €0,60 £0.40
Esperanto programita – 4 gramofondiskoj €0,25 £0,20
Belmont, Leo – La radioj de Roentgen [trad. Bein]€0,70 £0.60
Benavente, Jacinto – Hispanaj dramoj [trad. Inglada] €0,65 £0.45
Bencsik, Vilmos, red. – Baza literatura krestomatio, 2a eld (1982) €2,45 £2.05
Benneman, Paul – Internacia kantaro; tekstaro (1922) €0,95 £0.70
– Internacia kantaro; tekstaro (1929) €1.20 £0.80
– Miru, pensu, ridu! £1.65
– Tra la mondo — internacia legolibro; unua parto (4a eld., ĉ. 1924) €1,15 £0.80
Bennett, Arnold – Ok noveloj [trad. Wackrill] €2,40 £1.90
Benson, William S – Universala Esperantistigilo (1926) €4,85 £4.05
Beraru, Mişu – Spite la vivon! €1.30 £0.85
Bergman, Sten – Tra sovaĝa Kamĉatko €1,50 £1.05
Berthelot, Paul kaj Lambert, Charles – Komercaj leteroj €1,40 £1.10
Bertrana, Prudenci – Barbaraj prozaĵoj [trad. Grau Casas] €1,05 £0.70
Berveling, Gerrit – La unuaj 25 jaroj en mia memoro €0,75 £0.60
Betts, F. F. – Johano kaj Silvio €0,40 £0.25
Bezbodorov, S. – Pro kio Johann Liebhardt estis premiita je Ordeno de Lenin €0,80 £0.65
Biblio – La Sankta Biblio €5,50 £3.85
Biblio, Malnova Testamento Genezo [1a eld., 1911] €2,70 £2.10
Levidoj [1a eld., 1912] €1,55 £1.25
– Nombroj [eld. de 1914] €1,65 £1.45
– La Predikanto, 1a eld [Hachette] €1,20 £0.95

La Psalmaro [malgrandformata, 1931] €3,30 £2.75
Readmono [1a eld., 1914] €1,40 £1.20
Biblio, Nova Testamento – La bona mesaĝo de Jesuo, laŭ Johano [trad. Berveling] €0,70 £0.60
La bona mesaĝo de Jesuo, laŭ Luko [trad. Berveling] €0,70 £0.60
La bona mesaĝo de Jesuo, laŭ Marko [trad. Berveling] €0,60 £0.50
La bona mesaĝo de Jesuo, laŭ Mateo [trad. Berveling] €0,85 £0.65
– La Nova Testamento [unua eld., 1912] £5.45
– La Nova Testamento [eld. de 1947] €4,20 £3.30
– La Nova Testamento [eld. de 1982, neuzitaj ekz.] €1,45 £1.05
Boatman, Douglas P – Jes, Panjo! €0,60 £0.40
– La nekonata konato €1,60 £1.30
– Rotario kaj la lingva barilo €0,50 £0.35

Boethius, Anicius Manlius Severinus – Konsolo de la filozofio [trad. Goodheir] €1,15 £0.80
Bøgh-Høgsted, Agnes – Misteroj de l’ vivo (trad. Graversen) €0,95 £0.65
– Pli ol fantazio (trad. Graversen) €0,90 £0.70
Booth, Frank Arboj de la arbaro kaj kampo €0.60 £0.40
Borel, Jean – Komerca korespondo €1,20 £0.95
– Legolibreto €1,25 £0.95

Praktika frazaro (3a eld., 1922) €0,75 £0.60
Bormann, Werner; Frank, Helmar G – Por plurlingveco de Eŭropo €1,30 £1.05
Borsboom, Ed – Vivo de Lanti €1,90 £1.35
Botev, Ĥristo – Versaĵoj [trad. Dobrev] €0,65 £0.45
Bouchard, Charles – Anatomia vortaro kvarlingva €1,75 £1.45
Boulton, Marjorie Cent ĝojkantoj [represo 1977] €0,60 £0.50
– Eroj €2,80 £2.00
– Kvarpieda kamarado €0,80 £0.65

– Ne nur leteroj de plumamikoj €0,75 £0.60
– Nia sango; teatraĵo por ok personoj €0,30 £0.20
– Oksforda glosareto €0,25 £0.20
– Poeto fajrakora €1,30 £1.05
– Zamenhof, creator of Esperanto €2,30 £1.90

Boulton, Marjorie kaj Thorsen, Poul – Du el €1,65 £1.40
Brătescu-Voineşti, Ivan – Niĉjo mensogulo €0,95 £0.65
Brazilo, Nacia Instituto de Statistiko – Statistika resumeto 1937 €0,50 £0.40
Statistika resumeto 1938 €0,75 £0.55

Brecht, Bertholt – Trigroŝa romano (trad. Schulze) €2,55 £1.80
Brederode, P.C. kaj Veldkamp, K – Koncerta kantaro, 1a parto – €1,15 £0.90
Breinholst, Willy – Ni en Skandinavio €0,40 £0.25
Briano, Giovanni Battista – Esperanto-lingva muzika leksikono €1,00 £0.80
Bricard, Raoul – Matematika terminaro (1905) €1,25 £1.05
56a Brita Kongreso de Esperanto (1972) – Programo €0,35 £0.25
60a Brita Kongreso de Esperanto (1976) – Programo €0,45 £0.35
62a Brita Kongreso de Esperanto (1978) – [Kongresa libro] €0,40 £0.35
63a Brita Kongreso de Esperanto (1979) – Programo [Kongresa libro] €0,45 £0.40
65a Brita Kongreso de Esperanto (1981) – [Kongresa libro] €0,35 £0.30
68a Brita Kongreso de Esperanto (1984) – [Kongresa libro] €0,25 £0.20
69a Brita Kongreso de Esperanto (1985) – Kongresa libro €0,35 £0.30
71a Brita Kongreso de Esperanto (1987)
– Kongresa libro €0,35 £0.30
72a Brita Kongreso de Esperanto (1988)
– Kongresa libro €0,25 £0.20
73a Brita Kongreso de Esperanto (1989) – Kongresa libro €0,25 £0.20
74a Brita Kongreso de Esperanto (1990) – Diservo €0,20 £0.15
– Kongresa libro €0.25 £0,20

75a Brita Kongreso de Esperanto (1991)

– Kongresa libro €0,30 £0,25
82a Brita Kongreso de Esperanto (1998)
– [Kongresa libro] €0,25 £0.15
82a Brita Kongreso de Esperanto (1998) – Programo kaj gastlibro €0,20  £0.15
85a Brita Kongreso de Esperanto kaj 98a Skota Kongreso de Esperanto (2003) – Kongresa libro €0,20 £0.15
86a Brita Kongreso de Esperanto – Kongresa libro €0,25 £0.15
88a Brita Kongreso de Esperanto – En la spuroj de la Majstro; ekskurso al la urbo Cambridge €0,15 £0.15
– Kongresa libro €0,20 £0.15
90a Brita Kongreso de Esperanto – Kongresa libro €0,20 £0.15
British Esperanto Association – Correspondence course (1933) €0,80 £0.60
– Freedom of speech €0.50 £0.35

Brjusov, Valerij – Kvar noveloj €0.35 £0.30
Broise, A – Teknika terminaro por ŝoseoj kaj pontoj €1.50 £1.00
Brontë, Charlotte – Jane Eyre [trad. Bulthuis] €5,50 £4.85
Broughton, A. H. – La vojo de la vero kaj la saĝo €0,45 £0.30
Brown, Harold – Leteroj el Svedio [2003] €0,45 £0.35
de Bruin, G. P. – Facile lerni Esperanton €0,95 £0.75
Bukar – Gizela kaj Roberto €0.40 £0.25
Bullen, George W – Lessons in Esperanto appearing in Cassell’s Popular Educator (1905) €1,15 £0.85
Bulthuis, Hindrik Jan – Jozef kaj la edzino de Potifar, unua parto €3,45 £2.65
Bulthuis, Rico – La alia pasinteco €3,05 £2.65
Burroughs, Edgar Rice – Princino de Marso €1,55 £1.10
Butin, Max – Faŭsto — konciza komentario al Faŭsto I €0,60 £0.40
Butler, Montagu Christie – Esperanto for beginners [div. eldonoj] €0.45 £0.30
– Esperanto-English dictionary €3,05 £2.15
– False friends €afranko
– Himnaro esperanta (2a eld., 1921) €1,35 £0.95
– Himnaro esperanta (4a eld., 1954) €1,80 £1.45
– Himnaro esperanta (5a eld., 1966) €2,25 £1,80
– Kantaro esperanta (1926) €1,15 £0.80
– The pros & cons of Esperanto €0,25 £0.15
– Step by step in Esperanto, 3a eld. €2,55 £2.35
– Step by step in Esperanto, 4a eld. (1933) €2,55 £1.80
– Step by step in Esperanto, 5a eld. (1939) €2,90 £2.50
– Step by step in Esperanto, 6a eld. (1943) €2,35 £1.65
– Step by step in Esperanto, 7a eld. (1948) €2.05 £1.80
– Step by step in Esperanto, 8a eld. €1,85 £1.30
Butler, Montagu Christie, kaj Merrick, Frank – Muzika terminaro [unua eld.] €0,50 £0.35
– Muzika terminaro [represo 1960] €0,50 £0.35
Butler, Samuel – Erevono [trad. Venture] €1,15 £0.80

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s