La Brokantejo – C Ĉ D E

Cabaj, Romuald, kaj aliaj – Malsupra Silezio hieraŭ kaj hodiaŭ [trad. Grum] €1,00 £0.70
Čapek, Karel – La blanka malsano (trad. Kilian) €1,05 £0.75
– Libro de apokrifoj (trad. Vondroušek) €0,75 £0.50
Carlsson, Magda, red., trad. – Sveda poemaro €1,35 £1.10
Carr, Timothy Brian – Yvonne €1,50 £1.20
Cart, Théophile – Pri landnomoj [japanlingva traduko 1927] €0,40 £0.35
Carter, Charles F – Pri sentemo por ĉies situacio €0,40 £0.25
Castelao, Alfonso Rodríguez – Viveroj [trad. de Diego] €0,55 £0.45
Cavanagh, Bernard – 12 minute lecture; inter-national language [gramofondisko] €0,25 £0.20
– A first foreign language for all mankind €0,40 £0.25

Čedok, kompanio
– Čedok prezentas al vi Ĉeĥoslovakion (1985) €0,30 £0.20
– Kun Čedok al Prago kaj al meza Bohemio (1988) €0.30 £0.20

Centra Kooperativa Unuiĝo, Bulgario
– [ĝenerala informilo] €0,30 £0.20
Cervantes, Miguel
– Don Kiĥoto de la Manĉo en Barcelono [trad. Pujolà] €1,05 £0.85
– La inĝenia hidalgo Don Quijote de La Mancha [trad. de Diego] €8,00 £6.40

Chalupa, Dalibor kaj Šamla, Jiří V.
– Verda stacio [ekzemplero surkape rebindita] €0.80 £0.55
Chamisso, Adalbert von
– La mirinda historio de Petro Schlemihl €0,95 £0.65
Chantal – Israelo kantas [sonkasedo] €0,25 £0.25
Chaucer, Geoffrey – La rakontoj de Canterbury: Prologo [trad. Johnson] €0,25 £0.20
Chaves, Sylla – Originala esperanta bildvortaro €0,80 £0.65
Chiti-Batelli, Andrea – Globalization and international language €0,20 £0.20
Christaller, P – Deutsch-Esperanto Wörterbuch (1923) €10,70 £8.55
Clayton, Horace – Suno tra nuboj (2a eld., 1982) €0,60 £0.50
Clissold, Peter – Marista terminaro €0,80 £0.55
Collinson, W. E.
– La homa lingvo €1,30 £1.10
Colonna Valevski, I. V. – Projekto de la nova (dekdubaza) metra sistemo €0,30 £0.25
Conscience, Hendrik
– La leono de Flandrujo [trad. Bulthuis] £2.65
Conterno Guglielminetti, Clelia – Eta vivo €1,00 £0.70
Coué, Émile – La regado de si mem per konscia aŭtosugesto (trad. Borel) €0.75 £0.50
Cox, George – Esperanto grammar and commentary (3a eld.) £3.50
– Esperanto grammar and commentary (4a eld.) €4.20 £2.80
Cresswell, John, kaj Hartley, John – Teach Yourself Esperanto, 2a eld. kaj represoj (1970-1983) €1,00 £0.70
Crofts, Freeman Wills – Morto de trajno [trad. Stuttard] €2,95 £2,40
Cvirka, Petras – Koko kantisto kokerikisto €0,35 £0.25
Ĉeĥoslovaka Respubliko – Konstitucio (1948) €0,80 £0.55
Dahl, Einar – Dialogoj kaj komedietoj, por kursoj kaj grupaj kunvenoj €0,60 £0.40
van Dalsem, Ramona – Donu al mi vian manon [gramofondisko] €0,40 £0.25
– La feliĉo [gramofondisko] €0,40 £0.25
Dânov, Petar – En la regno de la viva naturo €1,00 £0.70
– La Majstro parolas €2,10 £1.75

Dante (Durante Alighieri) – [La] dia komedio [trad. Peterlongo] €6,20 £5.50
Daudet, Alphonse – Tartarin de Taraskono €2,40 £1.90
Delaire, Pierre – La dolĉa Franclando €0,90 £0.60
Deligny, Ernest – La vivo de liceano €0,55 £0.45
Díaz, Amador – Historia skizo de la Suda Federacio de Britaj Esperantistoj €0,20 £0.15
Dickens, Charles
– La batalo de l’ vivo (1a eld., 1911) €1.30 £0.85
– La batalo de l’ vivo (3a eld., reviziita) €1.50 £1.00
– La vivo de nia Sinjoro Jesuo €1,15 £0.80

van Diemen, Jacob
– Nove-Latina [1921] €1,05 £0.85
Dinnyés, József – Al venko! [sonkasedo] €0,35 £0.30
Dobrzyński, Roman kaj Jarzęcki, Tadeusz – Kantu kune €0,65 £0.45
Dombrowski, A – Malgrandaj pensoj pri grandaj demandoj (1908) €4,30 £3.55
Dorval, Deck – Urd Hadda murdita! €1,60 £1.30
Downes, W. J. – A beginner’s course of Esperanto €1,25 £1.00
Doyle, Arthur Conan – La ĉashundo de la Baskerviloj [trad. Auld] €1,40 £1.10
Dragsted, Svend – Esperanto-grammatik €0,65 £0.55
Dresen, Hilda – Estona soveta poezio €1,00 £0.90
Duhamel, Georges – Norda kanto [trad. Dupuis] €1,05 £0.85
– Rakontoj pri Nederlando [trad. Dupuis] €0.75 £0.50

Duncan, D. R.
– English-Esperanto chemical dictionary €0,95 £0.80
Dun Karm – La “Mio” kaj lia pretero [trad. Mallia] €0.40 £0.25
Duo Espera
– Jen nia mondo; Duo Espera kantas Dylan kaj Seeger [gramofondisko] €0,25 £0.15
Durkheim, E.; Denis, E.
– Kiu volis la militon? [1916] €1,30 £1.05
Durrant, Ernest Donald – Aeronaŭtika terminaro (1941) €0,70 £0.45
– Armea terminaro €0.55 £0.35
– The language problem [1943] €2,55 £2.05

Eeden, Frederick van
– La malgranda Johano [trad. Bulthuis] €2,05 £1.45
Eekhoud, Georges
– Servokapabla! kaj Marcus Tybout €1,00 £0.70
Egami, Fujio
La serĉado de la vivo €3,50 £2.90
Eggerup, H. L. – D-ro Dorner £1.40
Eichendorff, Joseph von
– El la vivo de netaŭgulo (trad. Bennemann) €1.50 £1.00
Eichholz, Rüdiger – Are you tired of watching TV? €0.25 £0.15
– Enketo: Ĉu komputero, komputilo, komputoro, komputro – aŭ kio? €0,40 £0.35
– Numere ordigita listo de la 518 sonbendaj programoj nun haveblaj de la Magnetofona Servo de UEA €0,60 £0.50
– Per-komputora termino-kolekto (Pekoteko), labor-dokumento: komputikaj terminoj (1987) €0,50 £0.40
– Pri Esperanta Bildvortaro, Slipara Vortaro kaj kelkaj terminaraj problemoj (1979) €0,25 £0.20

Slipara vortaro; klarigoj, signoj, mallongigoj kaj aldonaĵoj €0.65 £0.60
– Terminologia Centro de ISAE, provizora labor-plano (1975) €0,50 £0.40

Engholm, Stellan
– Al Torento [2a eld., 1934] €1,05 £0.75
– Infanoj en Torento [1a eld., 1934] €1,85 £1.50
– Infanoj en Torento [3a eld., 1972] €0,75 £0.50
– Vivo vokas €1,75 £1.55

Erkko, Juhana Henrik
– Spegulo homarana €0,60 £0.40
Esperanta Jubilea Festo, Londono – Komuna kantado [sen muziknotoj] €0.20 £0.15
– Programlibro €0.30 £0.20
Esperanto-Asocio de Britio/Britujo – Basic F[ree] P[ostal] C[ourse] (kasedo de N. Markarian) 1986 €0,35 £0.30
– Esperanto catalogue and handbook 1978 €0,55 £0.45
– Esperanto representatives 1984 €0,30 £0.25
– Esperanto representatives 1989 €0,25 £0.25

Handbook 1982 €0.40 £0.35
– Librolisto/Booklist [sen dato, ĉ. 2002] €0,30 £0.25

Esslemont, John E
– Baha’u’llah kaj la Nova Epoko [trad Lidja Zamenhof] €2,20 £1.45
– Religio kaj scienco laŭ la lumo de la bahaja rivelaĵo (1919) €0,90 £0.75

Eŭripido
– Bakĥantinoj [trad. Goodheir] €0,65 £0.55
2a Eŭrop-Unia Kongreso de Esperanto (1995) – Kongresa libro €0,40 £0.35
Express, kompanio – Gastama Hungario ’88 €0,30 £0.20

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s