La Brokantejo – J, Ĵ, K, L, M

Jacob, Heinz – Esperanto-Ido [vortaro] €1,30 £1.05
Jahger, Frans; Charters, Duncan; Balbin,
Julius – Ni kantu en Esperanto €2,85 £2.00
Japana Esperanto-Instituto – Katalogo 2001 de la libroservo de JEI €0,40 £0.25
Jaumotte, Maurice – Belga antologio, franca parto €3,40 £2.25
Javorov, Pejo – Kaliopa €0,35 £0,30
Jelušić, Mirko – Cezaro [trad. Rotkvić] €7,60 £6.35
Jiroušková, Ludmila – Poŝatlaso de la mondo (1971) €0,55 £0.35
Jones, Margaret L – The Esperanto manual (rev. eld. 1921) €4,30 £3.50
de Jong, Rejna – Divershumore £0.25
Jost, Karl – Modesta bukedo €1,00 £0.80
Jovkov, Jordan – Patro kaj filo £0.45
József, Attila – Urboranda nokto €1,00 £0.85
Jui Ĉunosin – Viktimoj de la atombombo €1,40 £1.20
Jugov, Anton – Por senarmiĝo, por paco kaj amikeco inter la popoloj £0.25
Julieta – Gvidlibro tra Paris (1965) €2,60 £2.25
Jullien, Jean – La Instituto Milner £0.45
Jung, Teo – Ĉiu ĉiun €3,00 £2.10
– La kunmetitaj verboformoj (dua volumeto) €0,60 £0.50
– Landoj de l’fantazio £2.55
Ĵivkov, Todor – Paco kaj sekureco por la popoloj €0,20 £0.15
– Triumfu la politiko de paco kaj paca kunekzistado, oni metu finon al la kolonia jugo £0.85
Kajto – Kajto [kasedo] €0,25 £0.25
– Tohuvabohuo [kasedo] €0,25 £0.20
Kalocsay, Kálmán – La gramatika karaktero de la Esperantaj radikoj €0,65 £0.55
– La kremo de Kalocsay €0,75 £0.60
Streĉita kordo €2,55 £2.15
– Tutmonda Sonoro, 1a vol. €3,00 £2.40
– Vojaĝo inter la tempoj €2.05 £1.50
Kalocsay, Kálmán , red.Hungara antologio (1933) €7,10 £5.60
Kalocsay, Kálmán kaj Waringhien, Gaston Plena gramatiko de Esperanto, 3a eld (2 vol., 1958, 1964) €4,05 £3.35
Kalocsay, Kálmán; Waringhien, Gaston; Bernard, Roger Parnasa gvidlibro (2a eld) €1,90 £1.50
Kamarýt, Stanislav – Historio de la Esperanto-movado en Ĉeĥoslovakio €1,55 £1.10
Kapuściński, Ryszard – Ebono [trad. Chmielik] €2,50 £2.05
Karaslavov, Georgi – Bofilino £1.65
Kardec, Allan – Preĝlisto por spiritistoj £0.45
Karinthy, Frigyes – Norda vento €1,15 £0.80
Kavka, Josef – La fonemo Ĥ kaj ties transformoj en la internacia scienca leksikologio £0.15
– Onomastiko en fakterminoj kosidere ilian esperantigon £0.15

Keith, Arthur – Pri la origino de l’ homo €1,00 £0.85
Hemerken à Kempis, Thomas – La imitado de Kristo €3,0 £3.00
Kenngott, A. – Internacia legolibro €1.90 £1.50
Kidosaki, M – Zamenhofa legolibro €2,10 £1.75
Kipling, Rudyard – La Zodiakidoj, kaj aliaj rakontoj [trad. Hall] €0,65 £0.55
Kiŝon, Efraim – Elektitaj satiroj €0,90 £0.75
Kivi, Aleksis – La botistoj €1,95 £1.25
Klein, Helmut kaj Reischock, Wolfgang – Klereco por hodiaŭ kaj morgaŭ €0,60 £0.40
de Kock, Edwin – Ombroj de la kvara dimensio €2,10 £1.65
Kökény, L kaj Bleier, V
– Enciklopedio de Esperanto, 2a vol. K-Z (1934) €7,75 £6.20
Kolker, Boris
– Vojaĝo en Esperanto-lando (1992) €2,70 £2.15
Komunista Partio de Sovetunio
– Centa datreveno de la naskiĝo de Vladimir Iljiĉ’ Lenin €0,50 £0.35
Konopnicka, M
– Mia poŝhorloĝo [trad. Bein] €0,80 £0.70
Konversacia Literaturo
[8 libretoj] £0.80
Korczak, Janusz
– Reĝo Maĉjo la Unua [trad. Chmielik] €1,10- £0.85
Kornfeld, Salomon Grenkamp
– Oficiala vortaro de Esperanto (1937) €2,00 £1.80
– Pola folkloro kaj popolkanto €0,90 £0.60
Korolenko, Vladimir
– La sonĝo de Makaro €0,85 £0.55
Korte, P
– Sub la verda standardo; gvidilo €0.85 £0.60
Kreuz, Robert kaj Mazzolini, Alessandro
Komerca vortaro en Esperanto (1927) €0,95 £0.85
Kristana Esperantista Jarlibro
– 1978 €0,85 £0.60
Kultura Centro Esperantista
– Ĝenerala programo 1993 €0,30 £0.20
de La Fontaine, J.
– Elektitaj fabloj [trad. Vaillant] (2a eld., 1906) €1,60 £1.30
Landmark, Margrete
– Infanpsikologio €1,75 £1.45
Lanti, E; Ivon, M
– Ĉu socialismo konstruiĝas en Sovetio? [1935] €1,15 £0.90
Lapenna, Ivo
– Elektitaj paroladoj kaj prelegoj €1,25 £1.05
– Festparolado (UK 1964) [gramofondisko] €0,15 £0.10
– Hamburgo en retrospektivo (1a eld. 1975) €0,80 £0.60
– Hamburgo en retrospektivo (2a eld. 1977) €1,00 £0.80
– La internacia lingvo (1954) €2,40 £1.90
– La kultura valoro de la Internacia Lingvo [gramofondisko] €0,15 £0.10
– The language problem in international relations kaj Some aspects of the language problem in public international law and comparative law (1963) €0,35 £0.25
– Retoriko (2a eld., 1958) €3,15 £2.50
Lapenna, Ivo; U. Lins; T. Carlevaro
Esperanto en perspektivo €8,45 £6.80
Larrad, Mary kaj Brownlee, John – B.E.A.-kantokolekto (1971) €0,40 £0.25
Last, Jeff
– La hispana tragedio €2,20 £1.55
Laŭrenco, frato
– La praktiko de la apudesto de Dio [trad.Luyken] €1,55 £1.30
Leibiczer, Stefano
– Indekso al la bulteno Esperantista Vegetarano 1971-1978 €0,45 £0.40
Lem, Jacob
– Nia lernolibro [nederlandlingva] €2,10 £1.75 Lentaigne, Louis – Kiel diri… €0,90 £0.60
– 40 paŝetoj al plua posedo €0,40 £0.30

Leslie, John
– Elingita glavo 1,40 £1.20
Łęcki, W kaj Zgodziński, B
– Orbis invitas 3 – Mez[okcident]a Pollando €0,40 £0.25
Lehtivaara, Sirkka
– Ĉi tie sola kantas mi [gramofondisko] €0,25 £0.20
Lewesdon, John
– Jen Londono! €0,45 £0.30
Libervola Civila Helpservo Internacia
– Ne nur vortoj sed agoj €0,70 £0.55
Lindgren, Astrid
– Emilo de Smolando €0,75 £0.60
Linnankoski, Johannes
– Batalo pri la domo Heikkilä [trad. Setälä] €1,10 £0.90
Lindqvist, Karl
– Ferio kun la morto (2a eld., 1962) €0,90 £0.75 Lins, Ulrich – La contribution de l’Association Universelle d’Esperanto à la paix mondiale €0,20 £0.15
– La danĝera lingvo (2a eld., 1990) €4,65 £3.70

Linton, Kenneth G
– Kanako el Kananam €2,25 £1.85
Lister, Daphne
– Ĝis nun €0,60 £0.45
Ljubić, Milovan kaj Divjanović, Gabriel
– Totala suneklipso 15.II 1961 £0.30
Lock, Edward G kaj Stuttard, Mason
– Nelson’s Esperanto Course (1946) €2,25 £1.50
Logvin, Aleksandro
– Sur la vivovojo €1,25 £1.05
Londona Esperanto-Ĥoro
– Londono kantas [kasedo] €0,90 £0.60 Long, Bernard – Esperanto, its aims and claims (1930) €9,90 £0.60 Long, Kris – Renkontoj €0,30 £0.20
Lorenz, Francisco Valdomiro
– Diverskolora bukedeto £1.10
– Voĉoj de poetoj el la Spirita Mondo €0,85 £0.60

Lowell, D. O. S.
– Esperanto for beginners €1,10 £0.90
Lusin
– Noveloj (1a eld., 1963) €5,15 £4.20
– Noveloj, plena kolekto (1974) €9,85 £8.20

Luyken, H. A.
– Pro Iŝtar €3,20 £2.25
MacGill, Stefan
– Pordoj €0,85 £0.70
– Tendaraj tagoj, kajero 1 (1991) €0,45 £0.35
– Tridek roluloj €0,75 £0.60
Mackay, Robert
– 15 komedietoj €0,50 £0.35
– Fajro! Fajro! €0,30 £0.20
Madách, Imre
– La tragedio de l’ homo (2a eld., 1965) €2,30 £1.60
Mamin Sibirjak
– Rusaj rakontoj €0,80 £0.55
Maier, Utho kaj Schaeffer, Karl Heinz
– Deutsche Esperanto-Bibliothek Aalen; 19 Jahre im neuen Zuhause €0,30 £0.25
Mair, Albert
– Vienaj legendoj €1,00 £0.80
Mallet-Joris, Françoise
– Kordelja [trad. Maillart] €0,45 £0.35
Marich, Agoston
La granda monato de Esperanto €1,00 £0.85
Marin, Gaspard
– Ni (ne la fremdulaĉoj!) €0,40 £0.35
Markarian, Raif
-The educational value of Esperanto teaching in the schools, 1a eld. (1964) €0,35 £0.30
-The educational value of Esperanto teaching in the schools, 2a eld. (1970) €0,30 £0.25
– Ni parolu Esperanton €0,40 £0.25
Markarian, Raif kaj Sullivan, J. H
.– Secondary school Esperanto 1 (1968) £0.40
Marsh, Betty
– Voĉoj de paco, Voĉo de Virinoj £0.35
Martins de Castro, Almerindo
– La turmentego de la memmortigintoj £0.80
Martinus
– Ĉirkaŭ la naskiĝo de mia misio €0,85 £0.70
– Informilo pri la spirita scienco de Martinus €0,60 £0.45
Marx, Karl
– Mia kredo €0,20 £0.15
März, Herbert
– Biblioteka manlibro €0,70 £0.55
Maschler, H
– La necenzurita humoro €1,00 £0.80
de Maupassant, Guy
– La normandaj rakontoj [trad. Dupuis] €2,55 £2.10
Maŭ Zedong
Elektitaj verkoj, 2a volumo €4,60 £3.75
– Esti oponata de la malamikoj estas afero bona sed ne malbona €0,30 £0.25
Poemoj (1979) €0,75 £0.60
– Pri nia politiko (1968) €0,40 £0.35
Servu al la popolo/ Memore al Norman Bethune/ Montotranslokigo fare de malsaĝa avo €0,35 £0.30
Vortoj de Prezidanto Maŭ Zedong €3.05 £2,10
Máxim
o
– Hispanio por vi (1965) £0.45
Mazzini, Giuseppe
– Devoj de la homo £1.35
Matuba, K
– Sesdek tradiciaj popolkantoj de Japanujo €0,90 £0.80
Mee, Lawrence
La komputoro en propra fono €0,45 £0.40
Mejeribrugets Osteksportudvalg
– Danaj fromaĝoj £0.25
de Ménil, F
La espero [partituro, voĉo kaj piano] €0,35 £0.30
Merchant, John
Joseph Rhodes kaj lafruaj tagoj de Esperanto en Anglujo €2,15 £1.75
Kompatinda Klem €1,20 £1.05
– Tri angloj alilande (3a eld., 1931) €0,95 £0.85
Merriman, Brian
– La noktmeza kortumo €0,45 £0.40
Mérimée, Prosper
– Colomba €2,00 £1.35
– Mateo Falcone, kaj aliaj rakontoj [trad. Borel] €1.05 £0.70
Mickiewicz, Adam
– Sinjoro Tadeo [trad. Grabowski] (2a eld., 1955) €3,15 £2.20
Migliorini, Elio
– Esperanta legolibro (5a eld.) €1,75 £1.50
– Lingvaj aspektoj de Esperanto €0,95 £0.75
Miĥalski, Eŭgeno
– Prologo (1929) €1,15 £0.95
Millidge, Edward
– The Esperanto-English dictionary (5a eld., represo 1931) €6,40 £5.30
The Esperanto-English dictionary (5a eld., reviziita represo 1942) €5,80 £4.90
The Esperanto-English dictionary (5a eld., kun indekso angla-esperanta, 1924) €6,55 £4.60
Mills, Anna W
– Penspotenco [trad. Bailey] £0.60
Milne, Alan Alexander
– Winnie-la-Pu €1,45 £1.20
Miziołek, Władysław
– Enkonduko al ekumenaj problemoj $0,75 £0.65
Moffett, Cleveland
– La karto mistera €0,85 £0.55
Molière
– L’avarulo [trad. Meyer] £0.70
– Georgo Dandin [trad. Zamenhof] €1,05 £0.70
– La mokindaj preciozulinoj [trad. Ribot] £0.45
– La nobela burĝo £0.60
Molnár, Ferenc – La knaboj de Paŭlo-Strato (1a eld) €1,85 £1.30
La knaboj de Paŭlo-Strato (represo 1978) €1,20 £0.85
Monda Turismo
Turisma Esperanto-kalendaro 1978 €0,55 £0.45
Turisma Esperanto[-]kalendaro 2002 €0,30 £0.25
Morel, E. D.
– La granda mensogo [1918] €1,45 £1.15
Móricz, Zsigmond
– Malriĉaj homoj [trad. Bodó] €0,45 £0.40
Muffang, H
– Langue internationale, point de vue national €1,00 £0.80
Mullarney, Máire
– Esperanto for hope €1,70 £1.35
Munns, Donald W
– Londonanidoj €1,10 £0.95
Murgin, Canko
– Kantoj por la paco €0,60 £0.50

Respondi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Ŝanĝi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Ŝanĝi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Ŝanĝi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Ŝanĝi )

Connecting to %s