Klasifo de esperantaj temoj; 8) Indekso A

Notoj por uzado de la Indekso

Ĉiu klasifisto, ekde Melvil Dewey, konsilas, ke oni uzu la indekson apud la tabelaro, ne anstataŭ la tabelaro. Nu, la tabelaro estas redaktata, kaj ankaŭ la indekson necesos longe prilabori, sed jen ĝia nuna stato.
Paralele estas kompilata versio de la indekso en datenara formato .ODS. En la verkmomento ĝi enhavas iom pli ol 2400 erojn, do malgrandan parton de la tuto; la sistemo WordPress tamen permesas nek .ODS nek .XLS, do ni serĉos alian lokon por ĝin afiŝi.

En la indekso vi foje vidos indikon laŭ la stilo:

Biblioteko de Esperanto-asocio E06 … -560.2

La tri punktoj tie indikas, ke oni povas (sed ne nepre devas) plenigi tiun lokon per plia informo, ekzemple

Biblioteko de Hispana Esperanto-Federacio E06(46)-560.2

Oni notu, ke la indekso estas farita laŭ nuna uzo en la Biblioteko Butler, do povas anticipi kelkajn el la ŝanĝetoj proponotaj en la teksto de la Klasifo.

Fine: mi provis tiel vortumi la indekserojn, ke tuj komence aperu la plej probable serĉota vorto. Tamen la probable serĉota vorto ne ĉiam estas la plej ĝusta ebla vorto. Oni do ne kredu la indekson lernilo de terminoj!
___________________________________________________________________________________________________________________________________

A

a: prononco (en Esperanto) E121
abonado al Esperanto-revuo E05… -22
abonilo de Esperanto-revuo E05… -22
abonkategorioj de Esperanto-revuo E05… -23
abonmemorigo de Esperanto-revuo E05… -476.3.028
abonperada servo de Esperanto-asocio E06…-560.5
absoluta (eksterstruktura) uzo de adjekto (en Esperanto) E537
absoluta (eksterstruktura) uzo de propozicio (en Esperanto) E537.5
abstrakta korelativo (en Esperanto) E595.17
Academia pro Interlingua 417.7 :061.2
Adelfia lingvo (Kovalev) =14 ‟1912” KOV
adjektiva ordnumero (en Esperanto) E591.07
adjektiva participo (en Esperanto) E587.07
adjektiva propozicio (en Esperanto) E545.2
adjektivigo de propra nomo (en Esperanto) E553.62
adjektivo – elizio de finaĵo (en Esperanto) E164.1
adjektivo korelativa kvalita (en Esperanto) E595.11
adjektivo predikata (en Esperanto) E515.2
adjektivo: derivo, karaktero (en Esperanto) E236.3
adjekto adjektiva, en Esperanto E534
adjekto adverba (en Esperanto) E536
adjekto parenteza (en Esperanto) E586.72
Adjuvanto (Beaufront) =194‟1886”
Adjuvilo (Colas) =13 ‟1910” COL
admininistra komitato de Esperanto-revuo E05… -41
administra komitato de Esperanto-organizaĵo E06…-41
administrado de Esperanto-organizaĵo E06…-4
adolta … … -053.8
adresaro de Esperanto-asocio E06…-058.7
adresaro de Esperanto-asocio – misuzo E06…-058.7.009.05
adresaro de Esperanto-revuo E05… -058.7
adresaro de U.E.A. E066 -058.7
adresaro pri iu temo … (058.7)
adverba ordnumero (en Esperanto) E591.08
adverba participo (en Esperanto) E587.08
adverba propozicio (en Esperanto) E545.3
adverba resp. adjektiva formo de numero (en Esperanto) E569.4
adverba resp. adjektiva formo de participo (en Esperanto) E569.5
adverbigo de adjektivo (en Esperanto) E564
adverbigo de prepozicio (en Esperanto) E594.08
adverbigo pleonasma en Esperanto E236.44
adverbo – konjunkcia uzo E592.8
adverbo – sintakso, signifo (en Esperanto) E592
afikso en Esperanto – internacieco E25 : E105.1
afikso en Esperanto – kombino E247
afikso en Esperanto – memstara uzo E244
afikso en Esperanto – sintakso E24
afikso kemia en Esperanto E285.54
afikso scienca (en Esperanto) E285.5
afikso teknika (en Esperanto) E285.6
afiŝo bilda … (084.5)
afiŝo oficiala de Esperanto-asocio E06…-092.33
afiŝo oficiala de Esperanto-kongreso E063 …-092.33
afiŝo reklama, fiksita (pri Esperanto) E092.33
afiŝo reklama, iranta, pri Esperanto E092.34
aforism(ar)o 8… -84
Afrika Komisiono/ Afrika Oficejo [de U. E. A.] E066 -245(6)
agadplano de Esperanto-asocio E06…-5.001
agadplano komerca de Esperanto-revuo E05… -48.001
aglutineco de Esperanto E102
aĝo, esprimo en Esperanto E591.74
Agotago [de UEA] E067.8 ‟55”
Ahlberg – Esperanta stenografio laŭ Brauns 651.93 BRA.12 AHL
aj – prononco E128.1
-aj: sintakso E563.02
ajn: sintakso E597
ajna E597.07
Akademio de Esperanto – historio, organizo, personoj E061
Akademio de Esperanto – rolo, celo E061.001
Akademio Internacia de la Sciencoj 378 (454.4) AIS
akcento de vorto (en Esperanto) E151
akcento de vorto neasimilita (en Esperanto) E153
akcento en poezio esperanta E621
akceptiĝo de nova radiko (en Esperanto) E222.5
akcepto festa, pri Esperanto E067.7
akordo morfologia en Esperanto E519
akronimo (en Esperanto) E223.7
akronimo de Esperanto-organizaĵo E06…-11:003.083
aktiva participo (en Esperanto) E587.1
aktiva voĉo de verbo (en Esperanto) E589.1
akuzativigo de propra nomo (en Esperanto) E553.65
akuzativo (en Esperanto) E516
akuzativo de almovo, en Esperanto, ĉe substantivo E516.21
akuzativo de almovo, en Esperanto, ĉe adverbo E516.22
akuzativo de almovo, en Esperanto, en adjekto E516.23
akuzativo interne de vorto (en Esperanto) E274.83
al – prefiksa uzo E594 al.091
-al korelativa E595.12
-al sufiksa E261
alegorio : stilfiguro en Esperanto E971.16
aleksandro : versformo 8… -655.3
alfabeto de Esperanto E11
alfabeto de Esperanto – kongruo kun la morfemaro E105.46
alfabeto de Esperanto – plibonigopropono E141
alfabeto universala 40-115
alfabetorda gvidilo … (03)
ali- + korelativo E595.71
ali- kiel korelativa komencaĵo E595.72
aliĝilo de Esperanto-kongreso E063 …-22
aliĝilo de Esperanto-organizaĵo E06…-22
aliĝo al Esperanto-kongreso – nuligo E063 …-226
alineosigno ¶ en Esperanto E195.6
aliteracio : rimrimedo (en Esperanto) E669
aliteracio : stilefekto, en Esperanto E931.11
Allteutonic =172.3‟1915”
Alltutonish =172.3‟1911”
almanako pri Esperanto E059
almenaŭ E592.31 ALM
almene E592.31 ALM-7
almovo, akuzativo de E516.2
alofonoj en Esperanto – diverseco ene de fonemo E150.1
Alta Protektanto de Universala Kongreso de Esperanto E063 …-237.1
-am korelativa E595.13
ambaŭ E579.1
amendo al … … (0.07)
American Language (Molée) =172.3‟1888”
Amerika Komisiono [de U. E. A.] E066 -245(7/8)
amfibologio : tropo en Esperanto E971.6
anadiplozo (en Esperanto) E932.181
anaforo (en Esperanto) E932.12
anakoluto (en Esperanto) E968
anakonozo (en Esperanto) E976.61
anastrofo (en Esperanto) E961.2
anekdot(ar)o humura 8…-36
anerezo (en Esperanto) E945.8
anezo (en Esperanto) E944.3
angla kiel internacia lingvo =152
angla lingvo =2
anglalingva lernolibreto de Esperanto E023=2
anglalingva lernolibro de Esperanto E822
anglalingva ortografio – simpligo 42-141
anglalingvaj elementoj en la leksiko de Esperanto E211.2
Anglido (Raymond) =139.1 ‟1921”
Anglofranca (Henderson) =172.4‟1889”
Anglogerman Union Tongue (Molee) =172.3‟1901”
anke E592.31 ANK-7
ankore E592.31 ANK-7
anonc(et)o en Esperanto-revuo E05… -566.591
anstataŭ E594 ANS
anstataŭ + infinitivo E594.881
anstataŭ ke E594.86
anstataŭigo de supersigno (en Esperanto) E118.7
-ant E587.11
-anta E587.11.07
antanaklazo (en Esperanto) E932.21
-antas E588.931
antaŭ ol E594.82
antaŭ ol + infinitivo E594.881
antaŭdestino: kristanismo 234.9
antaŭkongreso esperanta E063 …-511
antaŭkunsido por kunveno de Esperanto-asocio E06…-511
antaŭnomoj (en Esperanto) E557.1
-ante E587.11.08
antesagogeo (en Esperanto) E976.51
Anti-Volapük (Mill) =113 ‟1893”
anticipo argumenta: stilfiguro (en Esperanto) E976.9
Antido I (Saussure) =132 ‟1907” ANT
Antido II (Saussure) =132 ‟1910”
antifrazo (en Esperanto) E959.5
antikategorio (en Esperanto) E976.53
antimereo (en Esperanto) E951.1
antimetabolo (en Esperanto) E933.21
antiprozopopeo (en Esperanto) E972.2
antiptozo (en Esperanto) E951.2
antistrofo (en Esperanto) E67
antitezo: stilfiguro (en Esperanto) E966
-anto E587.11.05
antologio literatura 8… -82
antologio mikstema 082
antologio pri sama temo … (082.2)
antonimo en Esperanto E43
antonomazio (en Esperanto) E957
antropopateo (en Esperanto) E972.3
aoristo en Esperanto E583.21
Aoro (Sprotte) 651.93.0 SPR
aparatoj klasĉambraj por Esperantoinstruo E078
apenaŭ E592.31 APE
apene E592.31 APE-7
apoganto de Esperanto E069.11
apoganto de Esperanto-asocio E06…-239
Apolema (Grasserie) =178 ‟1907”
apologio pri Esperanto ĝenerale E019
aposterioraj lingvosistemoj 417 /418
apostrofo ’ : interpunkcio (en Esperanto) E193.3
apostrofo: stilfiguro (en Esperanto) E972.6
apozicio (en Esperanto) E516.61
apriora radiko (en Esperanto) E223.5
arbitra vidu ankaŭ apriora
arbitracia komitato de Esperanto-organizaĵo E06…-274
argumento kontraŭ … … (049.2)
arkaika radiko/vorto en Esperanto E222.58
arkaikaĵoj lingvaj en Esperanto E222.6
arkivo de Esperanto-revuo E05… -560.69
Arnhem – Esperanto-domo E071.6(492.82)
artefariteco de Esperanto E105.2
artikolo (verko) … (04)
artikolo gazeta … (045)
artikolo: lingvistiko (en Esperanto) E56
Arulo (Talmey) =129.027 ‟1922”
-as E583.1
aserta frazo (en Esperanto) E539.1
asimilo de propra nomo (en Esperanto) E553
asindetono en Esperanto E915
asonanco poezia, en Esperanto E665
aspekto de verbo en Esperanto E589.6
Aspiranto (Raymond) =139.1 ‟1924”
Aspremont – domo esperantista E071.7(449.4)
astronomia afikso (en Esperanto) E285.52
-at E587.21
-ata E587.21.07
atako kontraŭ … … (049.2)
-ate E587.21.08
atestilo pri… … (079.2)
-ato: kemia sufikso E285.54.02
-ato: participo E587.21.05
-ator: inĝenierika sufikso E285.62.02
-atorio: pseŭdosufikso E224.174
-atr: ida sufikso
-atr: sufikso proponita en Esperanto E261 atr
-aŭ E249.1
aŭ – prononco E128.6
aŭ … aŭ E593.31
aŭ: konjunkcio E593.12aŭ
aŭkcio Esperantokongresa E063 …-582 :381.17
aŭtografo de esperantisto, kiel temo E09-2 … :091.5
aŭtonomeco de Esperanto E011.7
aŭtoroj – lingvogvida rolo (en Esperanto) E224.3
avan: ida prepozicio 412.9-282 AVA
avan: prepozicio proponita en Esperanto E594 -7 avan

Respondi

Entajpu viajn informojn sube aŭ alklaku piktogramon por ensaluti:

WordPress.com Logo

Vi komentas per via konto de WordPress.com. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Facebook photo

Vi komentas per via konto de Facebook. Elsaluti /  Ŝanĝi )

Connecting to %s